Ètnia, religió i nacionalitat són el principal focus de discurs d’odi a Internet

Escrit per Iris Aviñoa Ordóñez

Segons el 3r informe de monitorització de la Comissió Europea sobre discurs d’odi a la Xarxa, les principals companyies tecnològiques eliminen un 70% del contingut d’odi i revisen les denúncies en menys de 24 hores en un 80% dels casos.

 

L’ètnia, la religió i la nacionalitat són les principals raons que motiven el discurs d’odi a internet a Europa, segons demostra el 3r informe de monitorització de la Comissió Europea sobre el Codi de Conducta per a la lluita contra el discurs d’odi il·legal a la Xarxa. Les dades recollides durant el segon semestre de 2017 mostren que un 17,1% dels missatges van dirigits contra minories ètniques, seguit de prop pels missatges amb contingut islamòfob, que suposen un 16,4%, pràcticament la mateixa proporció que en el cas dels missatges d’odi amb rerefons xenòfob, on el focus dels missatges es dirigeix contra les persones migrants i refugiades, que es produeix en el 16% dels casos.

Al llarg de sis setmanes –del 6 de novembre al 15 de desembre de 2017– l’equip de monitorització va analitzar 2.982 notificacions que van ser remeses a les quatre companyies tecnològiques que formen part de l’estudi: Facebook (propietaris també d’Instagram), Twitter, Google (propietària de YouTube) i Microsoft (propietaris del buscador Bing), operant en 27 estats membres –tots excepte Luxemburg–. Segons demostra l’informe, la companyia que més notificacions va rebre per contingut incitador a l’odi va ser Facebook amb 1.408, seguida per Twitter amb 794 i YouTube amb 780.

Millora el temps de reacció i la retirada del contingut d’odi

En l’actualitat, la majoria de companyies compleixen amb els objectius de revisar les denúncies de contingut que incita a l’odi en 24 hores, aconseguint-ho en un 81% dels casos; aquestes dades reflecteixen una tendència a l’alça, pel que fa als anteriors monitoratges de 2016 i del primer semestre de 2017, que reflectien un 40% i un 51%, respectivament. Segons aquest 3r informe, des de la implementació del Codi de Conducta al maig de 2016, les quatre plataformes digitals han reforçat la cooperació amb la societat civil en la lluita contra els missatges amb contingut d’odi, han facilitat els mecanismes de denúncia i han augmentat la formació i el nombre de personal dedicat a la revisió del contingut.

Pel que fa a la retirada del contingut que difon discurs d’odi, les companyies han incrementat progressivament el seu compromís, passant d’un 28% el 2016, a un 59% el maig de 2017, fins a arribar a un 70% del contingut d’odi eliminat de les seves plataformes digitals a finals de 2017. Si ens fixem en el percentatge de retirada de contingut per plataforma digital, observem que Facebook és la que més respon a aquesta demanda, amb un 80% del contingut eliminat, seguit de prop per YouTube, amb un 75%; Twitter, però, no arriba a suprimir ni la meitat dels missatges que inciten a l’odi, amb només un 46% de contingut retirat.

Tot i la implicació en termes generals positiva de les principals empreses tecnològiques digitals en la lluita contra el discurs d’odi, hi ha encara diversos aspectes per millorar, com per exemple la resposta a les denúncies, ja que segons apunta l’informe només un terç de les notificacions dels usuaris reben algun tipus de contestació per part de les companyies.