BCNvsODI | Ajuntament de Barcelona
Drets de Ciutadania i Diversitat

Bones pràctiques contra el Cibersexisme

25/11/2019 - 08:00 h

Bones pràctiques. Estratègies ciberfeministes per fer front al sexisme a la xarxa

Tal com ja es va abordar fa uns mesos en aquesta plataforma, el cibersexisme és una forma de sexisme que té lloc a l’espai virtual. Aborda un ampli espectre de transgressions (l’abús, el discurs d’odi misogin, el ciberassetjament…), i pot derivar en violència masclista. El cibersexisme té un objectiu clar: fer callar les seves víctimes.

De fet, tal com s’ha denunciat en nombrosos estudis, són molts els obstacles a què s’enfronten les activistes i col·lectius feministes a l’hora d’expressar les seves opinions a Internet: els comentaris degradants o amenaces violentes que triguen dies a ser eliminats o directament no s’eliminen, tot i contenir missatges clars de discurs d’odi; la interrupció temporal o permanent dels seus comptes, quan machitrols denuncien els seus continguts injustificadament a través dels mecanismes de denúncia de les xarxes; la censura de cossos de les dones, en base a polítiques d’empresa masclistes i heterosexistes; el tancament de perfils considerats “no oficials” d’activistes i defensores dels drets humans que, davant la por a l’assetjament, prefereixen mantenir els seus comptes en l’anonimat; la manca de sensibilització contra el cibersexisme i les violències masclistes a l’entorn digital, etcètera.

Totes aquestes limitacions desemboquen, en última instància, en la censura de les opinions de les dones a les xarxes socials. Com manifestava l’activista i escriptora britànica Laurie Penny a les Jornades internacionals #BCNvsOdi, encara que el problema de la llibertat d’expressió sol plantejar-se en relació als trols i els assetjadors a la xarxa, en realitat qui són censurades són les dones, ja que, com a conseqüència del cibersexisme, moltes d’elles cauen en l’autocensura, no expressen les seves opinions lliurement i deixen de participar.

No obstant això, són ja moltes les activistes i els col·lectius ciberfeministes que han decidit respondre a aquesta censura a l’espai virtual a través d’estratègies de sororitat viral. En concret, Donestech distingeix en la seva última guia “Kit contra les violències masclistes online” dos tipus d’estratègies: la protecció i la “alteractuació”:

D’una banda, la protecció consisteix a cuidar-se i minimitzar riscos en la navegació i , per això, l’entitat recomana:

  • Valorar els riscos, és a dir, tenir en compte el tipus d’espais virtuals a l’hora de navegar, llegir en profunditat la normativa de privacitat etc. sempre d’acord al nostre context, situació, interessos…
  • Implementar estratègies de mitigació, per exemple, a través de màscares, identitats col·lectives, etc.
  • Destruir el material sensible (fotografies, vídeos, altres…) de què es disposi.
  • Utilitzar eines per protegir la pròpia identitat: correus alternatius i plataformes i sistemes de missatgeria que siguin segurs i estiguin creats amb programari lliure.
  • Navegar de manera segura-anònima utilitzant, entre d’altres mecanismes, cercadors alternatius.
  • Prendre un descans del món online sense que això impliqui auto excloure’s d’aquests espais.

 

D’altra banda, “l’alteractuació” es refereix a fer front als agressors, amb iniciatives i accions dirigides a visibilitzar i fer front els atacs a la xarxa. A tall d’exemple, es destaquen algunes de les formes que defensa Ciberseguras en aquest manual:

 

Si el futur és digital i està irreversiblement connectat, Internet ha de ser un espai per a tothom. Al cap i a la fi, tal com assenyala Núria Vergés, de Donestech: “Les dones i els col·lectius més vulnerabilitzats han de ser lliures a l’arena pública d’Internet, i la responsabilitat que així sigui, recau en qui exerceix les violències i/o les permet, no sobre elles”. Per això, ara més que mai el ciberfeminisme ens ensenya que perquè la veu de les dones deixi de ser censurada, s’ha de lluitar contra l’odi i aconseguir unes xarxes socials amb perspectiva de gènere.

Comparteix aquesta pàgina