A la web de Benestar Animal  http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les següents mesures  per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome)
  • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència  gratificant a tots els usuaris i les usuàries
  • Els títols de pàgina són accessibles, contenen el nom de la web i la secció
  • L’idioma s’ha marcat correctament
  • Carència d’elements en moviment sense mecanisme d’aturada
  • No hi ha solapament de continguts
  • Estructura correcta d’encapçalaments
  • Els enllaços tenen informació contextual
  • Les imatges contenen alternatives textuals
  • El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al que va adreçat el contingut

El desenvolupament de la web de Benestar Animal  http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal  de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en les consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors  la trobareu a la web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

En el cas que hi trobeu barreres a la web cal que ens les indiqueu a través del formulari http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=hola&detall=4499

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en les seves webs.