Barcelona ha apostat sempre per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les normes que han de complir els propietaris de gossos per exercir-ne una tinença responsable i cívica, l’Ajuntament hi contribueix amb serveis específics, com espais on els animals puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats.

Actualment, Barcelona té més de 100 àrees per a gossos, gairebé la meitat de les quals són àrees d’esbarjo d’unes dimensions mitjanes, que oscil·len entre 300 i 400 m2 i estan voltades de tanques de fusta de 80 cm d’alçària.

A l’interior hi ha bancs i papereres de material no oxidable on dipositar els excrements, així com fonts dissenyades perquè els gossos puguin beure-hi sense dificultats.

Aquestes àrees estan enjardinades amb arbustos que ornamenten l’espai i arbres que ombregen les zones amb bancs. El paviment és de sauló i disposen d’un sistema de reg programat per aspersió.

Al costat de la portella d’accés hi ha rètols que informen de l’obligació que tenen els propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment del bon estat de l’espai. En aquests rètols, també hi figuren les dates de la desinfecció.

Hi ha altres àrees per a gossos de mida més reduïda, voltades de tanques vegetals, la funció de les quals és ordenar les evacuacions dels gossos a la via pública.

Està prevista una millora significativa dels equipaments actuals d’esbarjo per a gossos i l’oferta, a cada districte, d’almenys una zona de més de 700 m2, amb elements de joc, diversió, fonts i il·luminació adequats per a aquests animals.

El desembre del 2016 es va inaugurar el primer d’aquests grans espais a Nou Barris i s’està treballant per poder crear-ne de nous i ampliar els que ja hi ha a la resta de districtes. Amb aquestes actuacions, s’espera incrementar un 20% l’oferta de zones d’esbarjo per a gossos a la ciutat de Barcelona.

Normativa

El manteniment dels espais destinats als gossos comprèn actuacions diverses amb una freqüència que depèn de les necessitats de cada tasca específica.

Tant les àrees d’esbarjo per a gossos com els pipicans es netegen cada dia i se’n treuen els excrements que no han estat recollits pels propietaris dels animals de companyia. Aquesta feina diària també inclou el buidatge de les papereres, l’escombratge i l’eliminació de qualsevol tipus de residu, i la reposició de bosses.

Aquest control diari de les àrees destinades als gossos permet detectar els desperfectes que sovint fan aquests animals tot jugant, sobretot gratant i fent sots en el paviment, que s’arrangen amb l’aportació de sauló, que es renova totalment cada tres mesos.

Per evitar les males olors i que s’aixequi pols, aquests espais es reguen de manera periòdica. D’altra banda, cada mes es desinfecten, en horari nocturn, amb un producte completament innocu que té propietats bactericides, fungicides i viricides.

El manteniment d’aquests espais també inclou els treballs de jardineria que requereixen les plantes que els ornamenten i l’arranjament, quan és necessari, del mobiliari urbà (bancs, papereres i pictogrames.

Localització de les àrees d'esbarjo de gossos

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa