17 Març, 2020 - 12:22

Benestar Animal. T'expliquem tota la informació que necessites saber sobre els animals de companyia i la COVID-19.

Aquesta informació està extreta dels comunicats i notes informatives que han publicat el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i la Dirección General de Derechos de los Animales (del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).

Els animals poden desenvolupar la COVID-19?
Amb les dades científiques de què es disposa actualment no hi ha cap evidència que els animals domèstics puguin desenvolupar la malaltia COVID-19, ni tan sols que es puguin infectar. Els gossos i els gats poden patir malalties produïdes per altres tipus de coronavirus, però aquests no afecten l’ésser humà.

Poden transmetre la malaltia?
No està demostrat que els animals puguin  transmetre la malaltia a persones ni a altres animals.  En tot cas, si que poden funcionar com a portadors passius de partícules virals (per exemple a la pell o al nas) si han estat en contacte amb persones que pateixin la COVID-19, i per això és important mantenir unes mesures d’higiene bàsiques: rentar-se les mans amb aigua i sabó després de tocar un animal, evitar tocar-se la boca, els ulls i les mans si estem jugant amb ell, cubrir-se al tossir…

Si una persona està infectada amb la COVID-19, l’animal es pot quedar a casa?
La millor opció és deixar l’animal temporalment a càrrec d’algú de confiança. En aquest cas, la nova persona cuidadora ha d’assegurar-se d’utilitzar utensilis nous (plat d’aigua i menjar, joguines), per prevenir possibles contagis.
Si s’ha de mantenir a casa, pot fer-ho però amb algunes mesures: mantenir la distància amb l’animal i utilitzar mascareta quan s’hi acosti, buscar una altra persona per passejar-lo i per dur-lo al veterinari en cas que sigui necessari (i sempre avisant prèviament al veterinari que aquell animal ha estat exposat)…
És totalment contraindicat posar-li mascareta a l’animal.

Puc sortir a passejar el gos durant l’estat d’alarma?
Si. Entre les accions permeses durant l’estat d’alarma, queda inclòs passejar els gossos per cobrir les seves necessitats fisiològiques. S’ha de fer de manera individual, i sempre evitant el contacte amb altres animals i persones. És important, al arribar a casa, netejar els coixinets i la cua del gos amb aigua i un sabó adequat per animals, per prevenció.
Recordem que hem de portar una ampolla d’aigua amb detergent per netejar l’orina, i bosses pels excrements. També s’ha de dur sempre a sobre la documentació del gos.
Recomanem que, durant l’estat d’alarma, s’eviti passejar els gossos per zones que acaben de rebre tractaments de desinfecció (voreres confrontants als hospitals i contenidors de recollida de residus).

Si sóc voluntari d’una colònia de gats, puc anar a alimentar-los?
Si, intentant prioritzar horaris de poca afluència, i espaiant al màxim els dies.