17 Març, 2020 - 12:22

Benestar Animal. T'expliquem tota la informació que necessites saber sobre els animals de companyia i la COVID-19.

Aquesta informació està extreta dels comunicats i notes informatives que han publicat el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i la Dirección General de Derechos de los Animales (del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).

Els animals poden desenvolupar la COVID-19?
Amb les dades científiques de què es disposa actualment no hi ha cap evidència que els animals domèstics puguin desenvolupar la malaltia COVID-19, ni tan sols que es puguin infectar. Els gossos i els gats poden patir malalties produïdes per altres tipus de coronavirus, però aquests no afecten l’ésser humà.

Poden transmetre la malaltia?
No està demostrat que els animals puguin  transmetre la malaltia a persones ni a altres animals.  En tot cas, si que poden funcionar com a portadors passius de partícules virals (per exemple a la pell o al nas) si han estat en contacte amb persones que pateixin la COVID-19, i per això és important mantenir unes mesures d’higiene bàsiques: rentar-se les mans amb aigua i sabó després de tocar un animal, evitar tocar-se la boca, els ulls i les mans si estem jugant amb ell, cubrir-se al tossir…

Si una persona està infectada amb la COVID-19, l’animal es pot quedar a casa?
La millor opció és deixar l’animal temporalment a càrrec d’algú de confiança. En aquest cas, la nova persona cuidadora ha d’assegurar-se d’utilitzar utensilis nous (plat d’aigua i menjar, joguines), per prevenir possibles contagis.
Si s’ha de mantenir a casa, pot fer-ho però amb algunes mesures: mantenir la distància amb l’animal i utilitzar mascareta quan s’hi acosti, buscar una altra persona per passejar-lo i per dur-lo al veterinari en cas que sigui necessari (i sempre avisant prèviament al veterinari que aquell animal ha estat exposat)…
És totalment contraindicat posar-li mascareta a l’animal.

Puc sortir a passejar el gos durant l’estat d’alarma?
Si. Entre les accions permeses durant l’estat d’alarma, queda inclòs que els gossos puguin sortir per cobrir les seves necessitats fisiològiques, així com acompanyar a les persones que hi viuen en les seves sortides, sempre mantenint la distància de precaució de dos metres amb altres animals i persones. Al arribar a casa, s’han de netejar els coixinets i la cua del gos amb aigua i un sabó adequat per animals, per prevenció.
És important que protegim entre tots als col·lectius vulnerables: evita posar-los en risc i no surtis a passejar el gos a les seves franges horàries (de 10.00 a 12.00 h i de 19.00 a 20.00 h).
Recordem que hem de portar una ampolla d’aigua amb detergent per netejar l’orina, i bosses pels excrements. També s’ha de dur sempre a sobre la documentació del gos.
Recomanem que, durant l’estat d’alarma, s’eviti passejar els gossos per zones que acaben de rebre tractaments de desinfecció (voreres confrontants als hospitals i contenidors de recollida de residus).

Puc anar amb el meu gos a la platja?
A partir del dijous dia 11 de juny queda oberta la platja de Llevant, de la qual poden gaudir els gossos.

Puc viatjar en transport públic amb el meu gos?
Amb l’objectiu de facilitar les distàncies recomanades, recomanem evitar, en la mesura del possible, pujar amb el gos al transport públic (especialment en els horaris de màxima afluència) mentre estigui vigent l’estat d’alarma.
Tot i això, hem de seguir sempre els consells d’ús i convivència al transport públic i respectar la normativa d’accés d’animals.

Les àrees per a gossos estan obertes? Es poden utilitzar?
Si, respectant sempre la distància de dos metres amb altres persones i gossos.
Els gossos d’assistència tenen ús preferent en aquests espais. En el cas de coincidir-hi, hem de vigilar que el nostre gos no socialitzi, i avisar a la persona responsable del gos d’assistència de que estem a l’àrea, mantenint la distància de precaució.
Si l’àrea per a gossos es troba dins d’un parc que està obert, el gos ha d’anar lligat fins arribar dins la mateixa àrea. Recordem que en aquest cas també s’ha de portar sempre una ampolla d’aigua amb detergent per netejar les miccions, i bosses per recollir les excrements: ara més que mai, hem de mantenir la ciutat neta entre tots.

Si sóc voluntari d’una colònia de gats, puc anar a alimentar-los?
Si, intentant prioritzar horaris de poca afluència, i espaiant al màxim els dies.
Aquests desplaçaments s’hauran de fer individualment, i portant la corresponent documentació acreditativa de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Barcelona pot realitzar inspeccions a les botigues d’animals per garantir que s’hi compleixen les condicions adequades?
Si. S’han establert mesures addicionals de control per garantir que els establiments de venda d’animals compleixen de forma efectiva les condicions de funcionament establertes a l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, en particular les destinades al benestar animal, mentre estigui suspesa l’obertura al públic d’aquests establiments.

Si estic confinat a casa per COVID-19 i temporalment no em puc fer càrrec del meu animal, què he de fer?
El Departament de Protecció dels Animals, en coordinació amb els centres de serveis socials i  els serveis d’emergències,  garanteix l’atenció i cura dels animals de companyia de les persones vulnerables confinades en els seus domicilis, hospitalitzades per COVID-19 i que no puguin atendre les necessitats dels seus animals, a través del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona. Aquest servei està garantit 365 dies, 24h, i s’activa mitjançant els protocols de coordinació establerts.
En cas de necessitar el suport de la xarxa de voluntariat, el propi Centre d’Acolllida d’Animals de Companyia  compta amb els serveis de coordinació necessaris amb les entitats tant animalistes com de voluntariat social per a fer-ho.