28 Gener, 2019 - 13:17

Medi ambient. Arran de l’aparició d’un brot de Pesta Porcina Africana (PPA) a la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona sumen esforços per prevenir la seva introducció al territori.

Arran de l’aparició d’un brot de Pesta Porcina Africana (PPA) a la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona sumen esforços per prevenir la seva introducció al territori.

La PPA és una malaltia contagiosa de declaració obligatòria que afecta al porc domèstic i al porc senglar i que es caracteritza per uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes càrnics derivats  carn d’animals infectats, objectes contaminants i vehicles de transport de bestiar.

Tot i no tenir cap implicació per a la salut humana, la introducció de la malaltia al nostre país tindria greus conseqüències per a la salut i el benestar dels animals així com per a l’economia de la indústria agroalimentària catalana, on el sector porcí és molt rellevant.

Els aliments derivats del porcí o del senglar frescos i curats poden portar i mantenir el virus de la PPA. Evita portar productes frescos o curats des d’altres països, sobretot si no han passat els controls sanitaris pertinents als països d’origen. Si finalment els portes o arriben a les teves mans, assegura’t que aquests productes i les seves restes no són ingerits per animals domèstics o silvestres i, evita eliminar-los en llocs als quals aquests animals puguin tenir accés.

Si trobes un senglar mort, no el toquis i avisa als agents rurals (93 561 70 00).

Gràcies per la vostra col·laboració.