Gestió i control municipal dels nius de la vespa velutina a la ciutat

Benestar animal. Durant l’any 2021 s’han gestionat un total de 342 incidències d’aquesta espècie exòtica invasora que fa perillar la biodiversitat.

L’Ajuntament de Barcelona gestiona el servei de control i retirada dels nius de vespa velutina que es troben a l’espai públic de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona s’encarrega del servei de control i retirada de nius de vespa velutina que es troben a l’espai públic de la ciutat. La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie exòtica invasora que fa perillar la biodiversitat i els altres insectes del nostre ecosistema, especialment les abelles de la mel, de les quals s’alimenta. L’any 2018 es va detectar per primer cop dins dels límits del Parc Natural de Collserola.

El servei municipal actua a demanda, a mesura que es comuniquen incidències a espai públic per part de la ciutadania o de la Guàrdia Urbana. Aquesta actuació reactiva es fa per raó de seguretat de les persones i de protecció de la biodiversitat local, si bé l’estratègia de control de la població és competència de la Generalitat de Catalunya, que elabora un pla conjunt per a tots els Ajuntaments per prevenir l’eclosió d’aquesta espècie.

Durant l’any 2021 s’han gestionat un total de 342 incidències a la ciutat. Aquest ha estat l’any de l’explosió de casos, donat que el seu creixement és exponencial, mentre que al 2020 es van registrar 279 casos. La detecció d’incidències es fa més evident perquè genera més alarma entre la ciutadania, tot i que la perillositat no és superior a la resta de vespes autòctones.

El dispositiu municipal que s’activa davant la presència d’un niu consisteix en fer una inspecció i coordinar l’actuació per retirar o inutilitzar els nius amb la presència d’altres serveis, si es requereix (Guàrdia Urbana, Bombers, TMB, Parcs i Jardins, etc.) .

Què fer si es troba un niu de vespa asiàtica

Davant la presència d’individus o nius cal actuar de la mateixa manera que amb vespes autòctones o abelles. En cas que se’n detectin individus aïllats, cal mirar si hi ha algun niu proper. Si es localitza el niu a l’espai públic de la ciutat, cal trucar al telèfon del civisme (900 226 226) per activar el servei de recollida i eliminació del niu.  En cas que es localitzi un niu a l’espai privat, és la propietat qui ha de fer-se càrrec de la retirada i posar-se en contacte amb una empresa especialitzada en apicultura.

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris, més petits i resguardats de la pluja, i els secundaris, molt més grans i generalment en un lloc elevat, tot i que també es poden trobar a nivell de terra. Els individus aïllats, quan es troben allunyats del niu, no ataquen les persones llevat que se’ls molesti. És important, doncs, no manipular el niu en cap cas i mantenir-hi sempre una distància prudencial d’uns metres.

En cas de picada cal actuar de la mateix manera que ho faríem amb una picada o mossegada de qualsevol insecte, o bé trucar al 061 en el cas que tinguem més d’una picada, que la picada s’hagi produït dins la boca o siguem al·lèrgics a aquesta vespa.

Per a més informació es poden consultar les recomanacions del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.