Intervinguts 38 cadells de gos en una botiga de venda d’animals al districte de l’Eixample de Barcelona

Protecciódels animals. L’Ajuntament de Barcelona, a través de les inspeccions que realitza periòdicament a les botigues d’animals, va detectar infraccions molt greus en les condicions de benestar dels cadells

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de les inspeccions que realitza periòdicament a les botigues d’animals, va detectar infraccions molt greus  en les condicions de benestar dels cadells

El Departament de Protecció d’Animals de Barcelona i la Guàrdia Urbana de Barcelona van intervenir trenta-vuit cadells de diferents races de gos en una botiga d’animals del districte de l’Eixample, en el transcurs d’una inspecció administrativa.

La inspecció es va realitzar arran de les denúncies rebudes a l’Oficina de Protecció dels Animals per presumptes irregularitats relacionades amb les condicions de salut dels animals que es venien a l’establiment i va ser portada a terme per veterinàries de la pròpia oficina i per agents de la secció canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Els animals intervinguts es trobaven en la sala de quarantena, un espai il·legal d’allotjament de malalts de la botiga i presentaven símptomes compatibles amb la parvovirosi, una malaltia potencialment mortal i contagiosa, molt freqüent en els cadells de gos que no han estat correctament vacunats durant les primeres etapes del seu desenvolupament.

En practicar tests de diagnòstic a alguns d’aquests animals es van confirmar les sospites veterinàries, per la qual cosa es va decidir intervenir tots els cadells que havien estat en contacte amb els portadors confirmats de la malaltia, ja que la sala de quarantena no comptava amb les condicions higièniques escaients per evitar la transmissió a la resta d’animals de la botiga. Durant el trasllat a les clíniques veterinàries, dos dels trenta-vuit cadells intervinguts van morir per causa del mal estat en què es trobaven.

En el transcurs de la inspecció es van detectar trenta-un cadàvers més de cadell de gos que es trobaven en un congelador, a l’espera de la seva destrucció com a residus especials. Les tècniques del Departament de Protecció dels Animals van recollir-ne set per tal de comprovar la causa de la mort mitjançant necròpsia.

Pel que fa als altres animals que es trobaven a l’establiment, se’n va prohibir la venda fins que no quedi acreditat per part dels responsables del comerç el compliment d’una sèrie de mesures de control, consistents en l’examen veterinari de tots els cadells per descartar-ne la infecció i en la revacunació en cas necessari. Una de les obligacions essencials dels establiments d’animals és assegurar-se que estan lliures de malalties en el moment de la venda.

A més del control de l’estat de salut dels animals, durant la inspecció es va poder verificar que la botiga compta amb totes les condicions administratives per a l’exercici de l’activitat de venda d’animals de companyia, si bé alguns dels espais del local que s’estaven emprant per a l’estada dels gossos no reunien les condicions escaients per a aquesta funció.

Tots els animals de la botiga es trobaven correctament identificats amb els microxips corresponents i tenien origen, segons la documentació presentada, en centres de cria d’Eslovàquia.

La inspecció conjunta dels nuclis zoològics, denominació tècnica de les botigues especialitzades en la venda d’animals, entre el Departament de Protecció dels Animals i els membres de la secció canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona és habitual i forma part d’un programa de col·laboració mútua en aquest i altres àmbits relacionats amb la tinença i la venda d’animals, amb més de sis anys de trajectòria.