La Guàrdia Urbana intervé 33 gossos en una botiga d'animals de l'Eixample

Seguretat i Prevenció. En marxa una campanya per garantir la tinença responsable d’animals de companyia.

El Departament de Protecció d’Animals de Barcelona i la Guàrdia Urbana de Barcelona van intervenir 33 gossos de diferents races en una botiga d’animals del districte de l’Eixample. La inspecció conjunta dels nuclis zoològics, denominació tècnica de les botigues especialitzades en la venda d’animals és habitual i forma part d’un programa de col·laboració mútua en aquest i altres àmbits relacionats amb la tinença i la venda d’animals. L’acció forma part de la campanya municipal sobre tinença responsable d’animals de companyia i control del comerç de venda d’animals.

Tècniques del Departament de Protecció d’Animals de Barcelona I agents de la UREP de la Guàrdia Urbana van realitzar una inspecció administrativa en una botiga d’animals de l’Eixample on van localitzar 33 gossos malalts. La inspecció es va realitzar arran de les denúncies rebudes a l’Oficina de Protecció dels Animals per presumptes irregularitats relacionades amb les condicions de salut dels animals que es venien a l’establiment.

Els animals intervinguts presentaven símptomes compatibles amb parvovirosi (una malaltia potencialment mortal i contagiosa, molt freqüent en gossos que no han estat correctament vacunats durant les primeres etapes del seu desenvolupament), Brom (malaltia infecto contagiosa molt greu), coronavirus caní, tos de les gosseres, lesions dèrmiques (produïdes per fongs i sarna demodècica) i Giardiasi (enfermetat diarreica ocasionada per Giardia intestinals).

Es van localitzar animals malats en un espai il·legal de la botiga, en pèssimes condicions higièniques i de salut. Ni la sala de quarantena ni els boxes dels animals a la venda comptaven amb les condicions higièniques adequades. La botiga, a més, no complia les obligacions documentals corresponents.

Campanya de control de nuclis zoològics

Des de l’Ajuntament de Barcelona es promouen activament les adopcions, com a primera opció per adquirir un animal de companyia. També es treballa per sensibilitzar les persones que, finalment optin per comprar un animal de companyia que ho facin en un comerç on la venda es faci de manera responsable.

La campanya municipal està destinada a sensibilitzar als propietaris de gossos sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics respecte a la tinença d’animals de companyia, fomentar hàbits de conducta per millorar la convivència amb els altres ciutadans i fer complir als propietaris d’aquests animals les obligacions legals corresponents.

També es vol garantir els usos diversos de l’espai públic, compatibilitzant la tinença responsable d’animals amb el gaudi de l’espai públic per la ciutadania en general, especialment als parcs, places i jardins.

Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals

La protecció la tinença i la venda dels animals i, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals, es regula a nivell municipal a través de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals.

En aquest sentit, l’actuació de la Guàrdia Urbana se centra, principalment, en el compliment dels deures legals i la correcció de les conductes incíviques:

-Verificar el cens i la identificació dels gossos (implantació subcutània d’un microxip realitzada pel veterinari).
-Recolzar les condicions de benestar dels animals establertes per l’ordenança en la conducció dels gossos a l’espai públic: prohibició dels collars o cadenes de força o estrangulació; ús dels morrions adients; etc.
-Compliment de la normativa en relació a la tinença de gossos de races potencialment perilloses.
Recollida de les deposicions de l’animal.
Evitar la invasió d’espais de jocs infantils per persones amb el seu gos.
– Compliment de la normativa en relació a la presència de gossos al metro.
– Vetllar per les pràctiques responsables en els establiments de venda d’animals.

1.300 denúncies fins el mes d’octubre

Preferentment si la conducta no és greu, s’adverteix prèviament als responsables dels gossos, i si aquesta comunicació no és possible o si és reincident, es formulen les corresponents denúncies.

Des del mes de gener fins al mes d’octubre d’enguany, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha imposat un total de 1.285 denúncies per infraccions relacionades amb la tinença responsable d’animals. Durant tot l’any passat aquesta xifra va ser de 1.385 denúncies

La majoria d’elles tenen a veure amb actituds incorrectes dels propietaris dels animals o bé amb les obligacions pel que fa a la seva identificació (cens), registre o llicències, essent el concepte més denunciat portar un gos potencialment perillós a un lloc públic sense morrió, amb 331 denúncies.