Nou servei de cremació i d’inhumació de cendres per a animals de companyia

Benestar Animal. Es preveuen realitzar uns 7.000 serveis de cremació d’animals de companyia anuals durant els primers anys de funcionament.

Cementiris de Barcelona impulsarà un nou servei públic de cremació i d’inhumació de cendres per a animals de companyia, respectuós amb la dignitat de l’animal i el dol del seus tenidors. Es posarà en marxa a finals del 2024 amb una inversió d’1,1 milions d’euros i preveu realitzar uns set mil serveis de cremació d’animals de companyia anuals durant els primers anys de funcionament.

El servei, que gestionarà Cementiris de Barcelona, permetrà vehicular la defunció dels animals de companyia a través d’un servei integral des del decés i fins al seu destí final, passant d’un model merament funcional a un model emocional sota criteris de gestió pública.

Un cop feta la incineració de l’animal, s’oferirà la possibilitat de lliurar les cendres als tenidors o dipositar-les al cementiri de cendres per a animals de companyia.

També permetrà oferir a les famílies un espai per al comiat emocional de l’animal amb el qual s’ha conviscut.

Cementiris de Barcelona ha realitzat un estudi de viabilitat del servei que posa de manifest l’existència d’una demanda no satisfeta a la ciutat atenent al gran nombre d’animals de companyia, principalment gossos, gats i fures.

Barcelona esdevé la primera ciutat de l’Estat espanyol a impulsar un servei mortuori públic per a animals de companyia.