24 Maig, 2018 - 14:49

Gossos. L'espai, d’uns 700 m2, incorpora elements per facilitar el joc i el divertiment dels animals, així com bancs i altres elements que contribueixen a la bona socialització.

Des del dimarts 22 de maig el Districte de Ciutat Vella disposa d'una nova àrea d'esbarjo per a gossos al Parc de la barceloneta.

L’espai, amb una dimensió d’uns 700 m2, incorpora elements per facilitar el joc i el divertiment dels animals, així com bancs i altres elements que contribueixen a la bona socialització. Les papereres són de material no oxidable, i s’ha instal·lat un abeurador dissenyat perquè els gossos puguin beure sense dificultats. El paviment és majoritàriament de sorra garbellada perquè els gossos puguin jugar còmodament. L’àrea disposa d’un sistema de reg per a la seva neteja i òptim manteniment, així com nou enllumenat.

Aquest nou espai forma part del Pla municipal de millora de les àrees de gossos, derivat de l’ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals. El pla té com a objectiu garantir que tots els districtes de la ciutat disposin com a mínim d’una àrea d’esbarjo per a gossos de 700 m2 o més, a més de crear nous espais i millorar o ampliar els existents, sempre que sigui possible.