Oberta la convocatòria de subvencions per al control i la cura de les colònies de gats a Barcelona

Benestar Animal. L’Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i la cura de la població de les colònies de gats de la ciutat per al 2022.

L’Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i la cura de la població de les colònies de gats de la ciutat per al 2022.

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils, del 10 de gener al 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

La finalitat d’aquesta subvenció és desenvolupar les tasques de control i cura de la població de gats que viuen als carrers de la ciutat de Barcelona i al mateix temps assolir el següent:

-Fomentar el control de les colònies de gats per evitar el creixement exponencial d’aquesta població.
-Promoure el cens i la identificació de les colònies per estimar la densitat de població i establir els punts on és urgent, prioritari i necessari actuar per controlar noves colònies i incorporacions a les ja establertes.
-Promoure i fomentar la salubritat en les àrees públiques.
-Difondre les bones pràctiques i els principis de tinença responsable.

Els projectes que siguin objecte de la subvenció hauran de controlar i tenir cura de la població de gats mitjançant l’esterilització i seguint el mètode CER (captura, esterilització, retorn).

D’altra banda, la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre per a projectes de Benestar Animal.

Aquests projectes s’han de tramitar dins de la Convocatòria General de Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022.

El termini de presentació d’instàncies estarà comprès entre els dies 7 i el 27 de gener de 2022, ambdós inclosos.
La finalitat d’aquesta subvenció és la Promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals (àmbit ciutat).

Els projectes i activitats han de tenir com a eix vertebrador la protecció i la defensa dels animals a la ciutat:
• Foment de la protecció i la defensa dels animals.
• Difusió del món animal.
• Foment de la participació i l’associacionisme entorn del món animal.
• Promoció i difusió de les actituds i els valors relacionats amb la tinençaresponsable d’animals.
• Foment i promoció de l’adopció d’animals.
• Foment de la protecció dels espais lliures i la biodiversitat relativa als animals.