3 Març, 2016 - 20:11

Animals. Tindrà el suport d’experts i entitats de defensa del benestar dels animals.

L’Ajuntament ha creat el grup de treball Model de Futur del Zoològic de Barcelona. L’objectiu és definir i implantar un nou model de parc, adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania i basat en el màxim benestar dels animals, i potenciar la funció pedagògica i educativa que han de tenir aquests espais.

El punt de partida del grup de treball és que el nou model de zoo ha de tenir com a eixos centrals la conservació de les espècies i la funció pedagògica i educativa; alhora ha de garantir el màxim benestar dels animals. El grup reflexionarà sobre com aconseguir-ho i cercarà el consens polític i ciutadà.

La voluntat del grup de treball és aportar visions i propostes fruit de les experiències i els coneixements personals o professionals de les persones que en formen part. Està integrat per experts –biòlegs, veterinaris, filòsofs, psiquiatres, pedagogs i comunicadors–, entitats animalistes –AnimaNaturalis, Fundació Franz Weber, FAADA, Libera, Institut Jane Goodall, ADDA i Depana–, tècnics del Zoo, el comitè d’empresa del Zoo, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), els grups polítics municipals, la comissionada d’Ecologia i el comissionat d’Educació.

A partir de la constitució del grup de treball, s’establirà un calendari que permeti l’elaboració dels criteris per definir aquest nou model de zoo, es debatran aquests criteris, es presentarà el document que els reculli i, abans d’acabar l’any, es presentarà la proposta sobre el model de futur del Zoo.