Conjuntament amb les noves àrees d’esbarjo, l’Ordenança introdueix un concepte addicional que s’ha definit com a zones d’usos compartits en franges horàries.

Aquestes zones determinen en quines vies i espais, i en quins horaris, els gossos podran anar sense lligar, i tutelen el que ha passat des de sempre de manera espontània.

Es dotarà aquestes zones amb un catàleg d’elements comuns i senyalística, i la posada en marxa anirà acompanyada d’una acció informativa per fomentar la bona convivència i l’ús cívic dels espais. 

L’Ajuntament està treballant per definir el model més adient per implantar aquestes zones a la ciutat. Els criteris que els districtes han tingut en consideració a l’hora de definir aquestes noves zones d’usos compartits en franges horàries són:

  • Prioritzar els espais urbans on ja tenen lloc aquests usos.
  • No plantejar aquestes zones dins dels parcs urbans, ja que l’Ordenança de medi ambient prohibeix que els gossos vagin deslligats dins dels parcs (llevat de les zones reservades per a gossos).
  • Establir uns horaris homogenis i de comprensió fàcil per a les persones usuàries i la resta de la ciutadania.
  • L’ús d’aquestes zones no serà extensible als gossos potencialment perillosos, que sempre hauran d’anar lligats i amb morrió, per requeriment legal.

Les zones d’usos compartits en franges horàries estaran senyalitzades degudament i disposaran dels elements necessaris per fer-ne un manteniment correcte (papereres, il·luminació i senyalística adients).