Catàlegs d'exposicions

El fons especial Noucentisme està integrat també per catàlegs d'exposicions. Alguns d'aquests catàlegs formaven part de la biblioteca particular de l'escultor i ja es conservaven al Museu Clarà. Són una mostra representativa d'aquesta part de la col·lecció els següents títols: