Sostenibilitat

A la Biblioteca de Collserola ens estimem la natura i també ens importa el medi ambient. Per això, volem donar resposta a tots els qui volen viure seguint unes pautes d'equilibri entre les persones i l'entorn.

Hem creat un fons per als qui pensen que es pot viure d'una altra manera, que volen tenir un hortet al balcó , que volen aprendre a fer-se la roba ells mateixos, viure en un espai amb criteris de sostenibilitat, estalvi enèrgic i reducció de residus.

Al fons especial de sostenibilitat, hi trobareu llibres que tracten de sostenibilitat, d'ecologia i també d'energies renovables. Així com de l'hort urbà o de com fer-se les coses un mateix

La biblioteca té el distintiu de garantia de qualitat ambiental des de l’any 2014.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va atorgar-li l'eco etiqueta, que certifica que compleix amb uns criteris ambientals establerts i que promou l'ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental. En el 2018 el Distintiu que la identifica com a Biblioteca "sostenible" va ser renovat amb una duració de 3 anys més.

Aquesta eco etiqueta s'adreça a les biblioteques i museus, de titularitat pública o privada, que disposen d'uns criteris que promouen l'ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental, i se centren a optimitzar el consum de l'energia i l'aigua, reduir la generació de residus i augmentar l'ús de productes i serveis ambientalment preferibles.

Sostenibilitat
Enllaços relacionats: