Ciutat Vella

La col·lecció local recull documents que fan referència al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, que és el barri on s'ubica la biblioteca, però també, i per extensió, al districte, i també conté alguns documents sobre la ciutat.

A més, inclou documents sobre la mateixa biblioteca i la seva fundadora, Francesca Bonnemaison.

Així, doncs, hi trobareu aquests quatre grans temes ben diferenciats (i a més, cadascun té un pictograma distintiu que l'identifica al llom):

- Pel que fa a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (nucli antic) hi ha informació sobre elements tan emblemàtics del barri com el Palau de la Música i l'Orfeó Català, el Cercle Artístic de Sant Lluc, l'Esbart Català de Dansaires...

- Del districte de Ciutat Vella trobareu informació sobre urbanisme, itineraris, comerços...

- L'apartat de Barcelona inclou documents molt visuals sobre història, carrers, festes...

- I, per últim, la secció dedicada a la biblioteca i a Francesca Bonnemaison, agrupa informació sobre aquests temes i també sobre el Centre de Cultura Francesca Bonnemaison, l'Escola de la Dona...

Aquest fons integra tant documents que tracten de la història del barri com els que contenen informació més actual, com ara les publicacions periòdiques locals: Nova Ciutat Vella, Masala.

Trobareu la col·lecció local a l'anomenada "sala noble" de la biblioteca. És una part del fons en creixement constant i en què la majoria de documents es poden agafar en préstec.