Les biblioteques de Barcelona són molt ben valorades a l'enquesta cultural de l'ICUB

Enquesta. Valora molt positivament el seu paper com a actius culturals de la ciutat juntament amb els centres cívics i altres equipaments de proximitat

L’Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona, impulsada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), és una eina pionera a la ciutat per l’exhaustivitat que presenta; poques ciutats del món disposen d’un estudi tan complet. En concret, s’hi plantegen tres qüestions:

  • Com és la participació cultural a Barcelona i quins són els factors principals que expliquen les desigualtats en aquest àmbit?
  • Quines necessitats culturals es detecten entre la població?
  • Quina és la valoració que fa la població sobre la participació en la vida cultural de la ciutat.

La cultura segons la ciutadania

Les biblioteques públiques de la ciutat, els centres cívics i altres equipaments de proximitat són espais molt ben valorats per la ciutadania gràcies al paper que tenen com a actius culturals de la ciutat. Però no només això: els veïns i les veïnes també destaquen la importància de l’actiu cultural de les places, els centres educatius, els equipaments comunitaris i esportius o els mercats, que normalment no són considerats com a espais de valor cultural.

Més enllà del consum cultural

Per establir una base el més sòlida possible calia anar més enllà del consum cultural i dirigir la recerca a les necessitats, la participació i la percepció de la cultura tenint en compte variables com el territori, el nivell socioeconòmic, l’educació, el gènere o la família.

A més, l’estudi considera que la participació cultural a la ciutat és extensa i molt diversa i que va més enllà de la cultura que promouen les institucions. Per això s’endinsa en les activitats que sovint no es reconeixen com a activitats culturals, l’anomenada cultura no legitimada, com ara passejar, practicar esport o jocs en grup, participar en actes tradicionals i populars col·lectius o, fins i tot, anar a restaurants.

El dret a participar en la vida cultural de la ciutat, desigual

S’han dut a terme 1.650 enquestes, dividides per barris i tenint en compte la renda familiar disponible per tal que totes les rendes hi quedessin representades. L’estudi revela que les persones que viuen en barris de renda baixa tenen més necessitats i més voluntat participativa que les que viuen en barris de rendes mitjanes i altes.

El territori, el codi postal i l’entorn familiar també són factors determinants per al dret a participar en la vida cultural de la ciutat. Les desigualtats en la participació cultural, doncs, reforcen les desigualtats socials i urbanes.

Pel que fa al valor que s’atorga a la cultura, no hi ha desigualtats. En tots els casos la ciutadania dona un valor molt elevat a la cultura, sense diferències per barris, gèneres, orígens o edats. De la mateixa manera, es valora molt equitativament la importància de l’ensenyament d’expressions artístiques en l’educació.

Podeu consultar tota la informació sobre l’enquesta i els resultats en aquest enllaç: http://barcelonadadescultura.bcn.cat/nova-enquesta-de-cultura-a-barcelona/.