Parlants de japonès

Idiomes. Vols practicar català o castellà i saps parlar japonès? Això t'interessa!

Estem interessats en trobar parlants de la llengua japonesa que vulguin aprendre català o castellà. La biblioteca us ofereix una sala física o una sala virtual per practicar els idiomes amb parlants de català o castellà. És una hora gratuïta a la setmana, mitja hora en cada idioma. Podeu escollir l’hora dins l’horari de la biblioteca.

Contacteu-nos: biblioteca0011@gmail.com