Què hi trobareu?

El fons especialitzat de circ està pensat per donar resposta a les necessitats informatives i formatives de persones que estudien i investiguen el món del circ o hi són afeccionades i del públic en general.

Els més de 2.000 llibres i altres documents ( llibres, revistes, DVD, CD, vídeos, fotografies, dossiers, cartells, etcètera) que formen part del fons de circ de la Biblioteca Nou Barris es troben separats per matèries o disciplines circenses, amb un logotip identificatiu per a cada matèria.

La biblioteca elabora dossiers de premsa i fa difusió de totes les activitats que es duen a terme, tant a Barcelona com a fora, relacionades amb aquest art, i periòdicament organitza activitats (espectacles, conferències o tallers) en col·laboració amb l' Escola de Circ Rogelio Rivel.

Dins aquesta col·lecció hi ha el Fons Elias, compost per llibres, revistes, fotografies, retalls de premsa, articles originals i altres materials. Es tracta d'una donació que van fer els hereus de Jordi Elias i Campins, escriptor i crític de circ i editor de la revista Circo durant els anys seixanta, avui dia digitalitzada i consultable en format PDF. També podeu consultar un buidat dels articles de Jordi Elias a la revista Circo.


Fins a l'actualitat, la Biblioteca Nou Barris ha rebut altres donacions de fons i de materials (revistes, retalls de premsa, fotografies, articles originals…) com la donació que va fer en Joan Soler-Jové, cronista gràfic del circ i del pallasso Charlie Rivel, o les donacions del pallasso Xavier Vidal i la del Museu del Ferrocarril de Madrid.

Si coneixeu llibres nous de circ que no tinguem o ens els voleu donar, adreceu-vos al taulell d'adults.