EXTRA, EXTRA!

Activitats. Activitats extraescolars gratuïtes per a infants i joves del programa Pla de Barris.

EXTRA, EXTRA! ofereix un conjunt d’activitats extraescolars artístiques, culturals, científiques i de
noves tecnologies adreçades a infants i adolescents entre els 6 i els 14 anys.
Les activitats són gratuïtes per a les famílies durant els cursos 2022-2023 i 2023-2024.
El programa es duu a terme a escoles, instituts, centres cívics i biblioteques dels barris del Pla de Barris.

Les biblioteques que hi participen són:
Biblioteca Trinitat Vella – José Barbero
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner
Biblioteca Bon Pastor