Mapa de recursos digitals

Actualització del Mapa de Recursos Digitals del Raval per millorar l’accés al món digital de la població .

 

Des de fa dècades, al barri hi ha un dèficit de dispositius, connexió i competències digitals respecte a d’altres barris de la ciutat que condiciona les oportunitats educatives, laborals i de salut d’infants, joves i persones adultes.

El confinament derivat de la pandèmia de la Covid-19 només ho ha evidenciat i alhora, ha accelerat la digitalització del treball, de l’educació i de l’accés a serveis, agreujant el risc de/ l’exclusió social d’aquells infants, joves i persones adultes que no hi tenen accés.

Bona part de les entitats socioeducatives adherides al Grup d’Educació Comunitària del Raval han decidit incorporar/ reforçar en els seus programes actuacions específiques per millorar les competències de les persones que participen dels seus projectes.  

Des del Grup d’Educació Comunitària del Raval es proposa generar una comissió de treball específica per millorar l’accés al món digital de la població del Raval, especialment de les famílies dels i les alumnes de les escoles del barri, per afavorir el seu propi desenvolupament, la seva promoció personal, social i educativa i la dels seus fills i filles.

Com a objectius específics, aquesta comissió de treball es proposa:

  • Donar a conèixer a la població del Raval quins recursos digitals hi ha al barri a través de l’actualització del Mapa de Recursos Digitals del Raval.
  • Analitzar quines són les necessitats formatives de les famílies de les escoles i de les entitats socioeducatives, acordar uns continguts formatius i generar un programa adreçat a aquestes famílies, que els permetin millorar les seves competències digitals.
  • Donar resposta a les necessitats que s’identifiquin al barri pel que fa a les dificultats d’accés a tràmits o a l’exercici de drets de les persones, especialment les que tinguin a veure amb l’àmbit del desenvolupament socioeducatiu, generats per la bretxa digital.

Les organitzacions que formen part d’aquesta comissió de treball són: la Biblioteca Sant Pau – Santa Creu, el Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, Colectic coop, el Dept. de Tecnologies de la Informació de la Universitat Pompeu Fabra, el Districte de Ciutat Vella, la Fundació Escó, Impulsem sccl, la Fundació Servei Solidari i la Xarxa de Resposta Socioeconòmica del Raval del Pla de Barris.