Jornada informativa del pla de Regeneració de la Trinitat

La trobada va servir per presentar el projecte de reforma al veïnat de la zona afectada. Hi van assistir els representants d'una quinzena de comunitats. El pla afecta a 74 edificis que inclouen 464 habitatges i 50 locals.

La trobada va servir per presentar el projecte de reforma al veïnat de la zona afectada. Hi van assistir els representants d'una quinzena de comunitats. El pla afecta a 74 edificis que inclouen 464 habitatges i 50 locals. S'hi faran consolidacions estructurals i millores d'aïllament, confort i habitabilitat dels edificis residencials, s'instal·laran plaques fotovoltaiques per generar energia verda i es reurbanitzaran els carrers. Per tot plegat, es destinarà 35 milions d'euros al programa i es preveu que les primeres intervencions es comencin a executar el 2022.

Les intervencions que s’executaran en aquest àmbit tindran tres objectius molt clars:

  • Rehabilitar els edificis residencials perquè ofereixin el màxim de prestacions, confort i
    condicions d’habitabilitat.
  • Fomentar la generació d’energia verda tant en els propis edificis com en l’espai públic.
  • Reurbanitzar l’espai públic per posar al dia els carrers i posar a disposició del veïnat un
    nou entorn urbà de qualitat que convidi a fer-hi vida.

Així, es faran obres de rehabilitació d’edificis, tant de consolidació estructural com de millora de les condicions d’estanqueïtat, salubritat i instal·lacions. I se centraran esforços en la millora dels aïllaments tèrmics i sonors de les façanes i cobertes, i en la reducció del consum energètic dels edificis fins al mínim.

Pel que fa a l’impuls de la generació d’energia neta i renovable, s’instal·laran plaques fotovoltaiques en les cobertes dels edificis per avançar cap a la sostenibilitat del parc actual. I també se n’estudiarà la ubicació a l’espai públic per abastir la xarxa d’energia verda. Als carrers de l’àmbit s’hi faran treballs de reurbanització, amb noves seccions, la millora del paviment i més verd que oferiran un entorn molt més amable a la ciutadania. A més, se soterrarà el cablejat de les façanes per endreçar els elements de l’espai públic. Per altra banda, es reurbanitzarà la franja verda entre el barri i el nus de la Trinitat perquè esdevingui un espai de passejada segur, ben il·luminat i que permeti la pràctica de l’esport. Aquesta intervenció es farà amb criteris de sostenibilitat, recuperant la traça de l’antic Rec Comtal en la seva urbanització.