Llengua anglesa

Es llegeixen obres escrites en anglès i les sessions de diàleg sobre les obres seleccionades tenen també com a llengua vehicular l'anglès. Per participar-hi és necessari tenir un nivell mig alt d’anglès.

Conductora: Marisol González

Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
3r dijous| 19.00 h