Pla de Biblioteques

Biblioteques de Barcelona. 10 anys +. Del Pla de Biblioteques del 1998 als nous reptes del 2020

El 1998, a Barcelona hi havia divuit biblioteques, de titularitat pública. La voluntat de dotar la ciutat d'una xarxa més extensa i moderna va impulsar la posada en marxa del "Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010. Les biblioteques del segle XXI, de la informació al coneixement". El document defineix les característiques que ha de tenir aquesta xarxa (nombre d'equipaments, model de funcionament, objectius, etcètera) i distribueix responsabilitats pel que fa a la seva execució i el seu manteniment.

El Pla de Biblioteques s'imposa el repte de renovar el model de gestió de les biblioteques, per garantir l'accés al coneixement i fomentar la formació dels ciutadans en un sentit ampli, però amb una sensibilitat especial envers el nou context tecnològic i digital. Els equipaments es conceben com a espais dinàmics, oberts, on s'estimula la relació i l'intercanvi, i, a la vegada, molt lligats a la ciutat.

Per tal de vetllar pel desplegament correcte del Pla de Biblioteques, el 10 de gener de 2001 es va crear el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que integren l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Aquest ens també s'ocupa de gestionar i coordinar les biblioteques públiques de la ciutat. El consorci ha desenvolupat de manera efectiva la tasca que se li va encomanar, de conduir el procés de creixement i modernització de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, amb la cooperació de tots els agents implicats.

En el moment de la seva finalització, el Pla de Biblioteques 1998-2010 ha consolidat una xarxa de 36 biblioteques en funcionament. A més, hi ha 6 equipaments en obres i 3 en fase de projecte, d'aquestes 9 biblioteques, i 3 són trasllats de serveis existents. La biblioteca ha esdevingut un centre obert i dinàmic, que facilita l'accés al coneixement de manera democràtica i activa, atenta a les demandes dels ciutadans i connectada amb el nou context tecnològic.

L'herència del Pla de Biblioteques 1998-2010

- Un total de 40 biblioteques en funcionament.
- Un equip de més de 350 treballadors.
- Aproximadament 50.000 m2 de superfície, "l'equipament cultural més gran de la ciutat".
- Una col·lecció amb una mitjana de prop d'1,2 volums per habitant.
- Espai Wi-Fi gratuït a totes les biblioteques.
- Un total de 27 biblioteques amb espai multimèdia.
- Aproximadament 1.600 hores d'obertura a la setmana. - Més d'un 45% de la població de Barcelona té carnet de les biblioteques.
- Més de 20.000 persones visiten les biblioteques de la ciutat cada dia.
- Aproximadament 4,5 milions de préstecs, una mitjana de tres documents per habitant.
- Més de 65.000 assistents anuals a les activitats culturals.
- Una inversió per a la ciutat de més de 100 milions d'euros.
- Una despesa anual de funcionament al voltant dels 17 € per habitant.