Préstec de dispositius mòbils

Les biblioteques poden posar a disposició dels usuaris dispositius mòbils (portàtils i tauletes) i ajudes tècniques per a promoure la lectura i l’accés al coneixement. Així mateix, poden oferir material específic per a millorar l’autonomia i l’accessibilitat a la informació de les persones amb diversitat funcional.

Algunes biblioteques de Barcelona disposen de portàtils equipats amb programes d'ofimàtica i accés a la xarxa sense fils a disposició dels seus usuaris per fer-ne ús lliurement amb reserva prèvia.

El préstec d'ordinadors portàtils està adreçat a usuaris més grans de 14 anys, o a menors acompanyats d'un adult que se'n faci responsable. Es pot sol·licitar un ordinador per persona i és d'ús exclusiu dins l'edifici de la biblioteca.

Per utilitzar-lo cal disposar del carnet de Biblioteques.

Per recollir el material cal identificar-se amb el carnet de la biblioteca i el DNI o document oficial vigent. Els equips i accessoris s'han de retornar en les mateixes condicions que els han rebut.

Els usuaris poden gaudir d'un màxim de 32 sessions d'Espais Multimèdia de Barcelona, cada cop que s'utilitzi un dels portàtils es descomptarà una sessió. El temps de préstec és d'un màxim de tres sessions no prorrogables; les sessions són d'un màxim de 60 minuts i comencen a l'hora en punt.

La reserva es guarda fins a 30 minuts després de l'hora d'inici; passat aquest temps, la sessió reservada caduca, es perd la sessió i s'allibera el terminal.

És responsabilitat de l'usuari vetllar pel bon manteniment del material prestat.

Els usuaris poden disposar de l'assessorament del personal de suport en els horaris establerts.

Biblioteques que ofereixen aquest servei:

Biblioteca Montserrat Abelló
Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall