Premsa internacional

Kiosko.net és la porta d'entrada als principals diaris del món, recupera les portades de les publicacions impreses diàriament i permet repassar l'actualitat del món ràpidament.

El portal dóna accés a la premsa diària de més de cinquanta països, agrupats en sis grans zones geogràfiques: Àfrica, Àsia-Pacífic, Europa, Amèrica Llatina, el Canadà i els Estats Units.

Navegant per les portades dels diaris es pot accedir als llocs web dels diaris, llegir l'últim número en versió original, i en possibilita la traducció.
S'hi accedeix a través del seu web: kiosko.net.