Racó del mestre

Els mestres també disposen d'un centre d'interès a les biblioteques Esquerra de l'Eixample - Agustí Centelles, El Carmel - Juan Marsé i Horta - Can Mariner que té com a objectiu donar suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius (des de l'escola bressol fins a l'ensenyament primari), a la d'altres professionals relacionats amb el món de l'educació i als pares i mares interessats en el coneixement de l'aprenentatge i l'educació dels infants.

Hi podreu trobar llibres, revistes i material audiovisual sobre animació a la lectura i organització de la biblioteca escolar, educació en el lleure, mètodes d'ensenyament de diferents matèries, ús de les TIC a l'aula, educació ambiental, escola intercultural, organització escolar, orientació i tutoria, teories educatives, educació a través de la música i el cinema, gestió de conflictes a l'aula o la coeducació, entre altres.

També s'assessora en l'organització de la biblioteca escolar del centre, a més de donar suport a la tasca de dinamització per crear hàbits lectors des d'edats primerenques.