Llengua anglesa

Es llegeixen obres escrites en anglès i les sessions de diàleg sobre les obres seleccionades tenen també com a llengua vehicular l'anglès.

Conductors: Isabella Petith, Joanne Johnson, Xavier Ponce, Pauline Mary Sugranes, Manel Peña, Claire Reed i Diane Van Beveren.

Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz

Club de lectura presencial
2n dilluns, 19.00 h
Hi col·labora: EOI La Pau

Cal inscripció prèvia

Biblioteca Clarà

Club de lectura híbrid
2n dimarts | 18.30 h

Cal inscripció prèvia

Biblioteca Vapor Vell

Club de lectura presencial
3r dimecres | 19.00 h

Cal inscripció prèvia

Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet

Club de lectura presencial
3r dilluns | 18.30 h

Cal inscripció prèvia

Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert

Club de lectura presencial
4t dimecres | 19.00 h

Cal inscripció prèvia

Biblioteca Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot

Club de lectura presencial
4t dimecres | 19.00 h

Cal inscripció prèvia

Biblioteca Montserrat Abelló

Club de lectura presencial
1r dilluns | 18.30 h

Cal inscripció prèvia