Ferran Burguillos, nou gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona

Nomenament. El Consell General de Biblioteques de Barcelona ha aprovat la proposta de la Junta de Valoració a favor de la seva candidatura

El passat mes d'octubre es va convocar un concurs públic per a la provisió per designació d'un lloc de treball de gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al qual s'hi van presentar 22 aspirants. Es van admetre 20 candidatures i només 7 van passar a la fase d'entrevista

Burguillos ha estat des del 2009 director de la xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell i cap de zona de les biblioteques del Vallès Occidental per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. En aquest àmbit, ha dirigit l’estratègia i l’avaluació del servei de biblioteca pública de la ciutat, impulsant el Pla director 2020-2025, ha dirigit equips de treball i gestionat diversos projectes culturals, educatius i d’acció comunitària.

Llicenciat en documentació per la Universitat de Barcelona, dirigí la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, l’arxiu històric i l’àrea de tecnologia, en el moment de refundació de l’entitat (2006-2009). En el sector privat, ha treballat en diversos projectes documentals i tecnològics en l’àmbit del patrimoni bibliogràfic, i també dels mitjans de comunicació i les ciències de la salut.

Ha estat durant més de deu anys professor de l’àmbit de l’organització del coneixement i els llenguatges documentals de les titulacions en Informació i Documentació a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Vic i a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha coordinat la Escuela de Innovación y Desarrollo Bibliotecario de Cali i Bogotà, a Colòmbia, en la qual ha estat professor en gestió de biblioteques públiques en diverses edicions.

Autor, editor i traductor de diverses publicacions professionals, en els darrers anys ha coordinat el Consell Editorial de la revista Ítem: revista de biblioteconomia i documentació.

També ha estat membre de la junta de govern del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i ha participat en l’activitat de la Secció de Biblioteques Públiques de l’IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris).