L’Institut del Teatre engega el projecte ‘Te'n recordes?’

Fotografia. Des de l’Institut del Teatre demanen ajuda per construir la memòria de les arts escèniques catalanes

Documentar i especialment identificar els artistes que surten a les fotografies que van des de de finals del segle XIX fins l’actualitat és una tasca inassolible per qualsevol equip de treball tant pel nombre de persones que es necessitaria com per la formació i els coneixements que serien necessaris.

El projecte Te’n recordes: Ajuda’ns a documentar les arts escèniques, és un projecte fonamentat en la participació ciutadana. Està dissenyat de manera que només cal registrar-se i a cada registre apareixerà un espai on introduir la informació que completi i millori la catalogació.

Des de l’Institut del Teatre demanen ajuda per construir la memòria de les arts escèniques catalanes

Presentació del projecte: 
Biblioteca d’Horta –Can Mariner
Dimecres 13 de juliol a les 19h