Noves mesures especials a les Biblioteques de Barcelona

Biblioteques. Davant l’augment de casos de covid-19 a Barcelona, la Generalitat de Catalunya ha aprovat un paquet de mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus.

En el cas de les biblioteques de la ciutat, per tal de donar compliment a aquest nou paquet de mesures, s’estableixen restriccions d’accés als espais de les biblioteques, que poden afectar la lliure circulació dels usuaris.

A l’entrada de la biblioteca es realitzarà el control d’usuaris per informar de les condicions d’ús en cada cas:

1. Els usuaris podran accedir a la col•lecció lliurement amb la finalitat d’emportar-se documents en préstec.
2. Per romandre als espais habilitats per estudiar i/o treballar caldrà que els usuaris s’identifiquin a l’entrada i se n’haurà de portar un registre.
3. Per accedir als ordinadors d’ús públic se n’haurà de fer reserva prèvia al taulell més proper als ordinadors o bé a través del servei de reserva d’ordinadors.
4. Per accedir a les activitats caldrà haver realitzat inscripció prèvia.

Per garantir la quarantena de 48 hores que han de passar tots els documents, els que hagin estat consultats pels usuaris s’hauran de deixar a les taules i/o als carros senyalitzats específicament, i en cap cas s’hauran de retornar a les prestatgeries.

Els diaris i les revistes no es podran consultar lliurement i s’hauran de demanar al personal de la biblioteca.​

En relació amb l’ocupació dels espais hi haurà indicacions d’aforament màxim i els seients i ordinadors que no es poden ocupar estaran senyalitzats. Així mateix, caldrà seguir les indicacions de seguretat marcats pels elements de senyalització i les que donin els treballadors.

Serà obligatori per als usuaris l’ús de mascareta a partir dels 6 anys i amb les excepcions establertes per les autoritats sanitàries.

També serà obligatori el rentat de mans amb hidrogel i el manteniment de la distància de seguretat, excepte en el cas dels grups estables de convivència.

Per evitar desplaçaments innecessaris cal recordar que s’han prorrogat els terminis de devolució dels documents sense reserves i dels documents de biblioteques tancades fins el 30 de setembre.

Podeu consultar la llista completa de biblioteques obertes i la de bústies obertes per a la devolució de documents.

Els usuaris poden accedir al servei de préstec de continguts digitals a través de l’eBiblio . Es pot consultar en tot moment la informació actualitzada al nostre web i a les nostres xarxes socials.