Represa dels serveis a les Biblioteques de Barcelona

Biblioteques. A partir del 13 de juliol es restablirà l’accés dels usuaris a tots els espais de les biblioteques de la ciutat que estan obertes.

Un cop finalitzades les tasques de condicionament i senyalització necessàries per garantir les mesures de seguretat a usuaris i treballadors, es restablirà l’accés dels usuaris a tots els espais de les biblioteques de la ciutat que estan obertes.

Ja no serà necessari demanar cita prèvia per anar a recollir documents i es podrà accedir lliurement a les col·leccions.

S’han prorrogat els terminis de devolució dels préstecs anteriors al tancament fins al 30 de setembre.

Per garantir la quarantena de 48 hores que han de passar tots els documents, els que hagin estat consultats pels usuaris s’hauran de deixar a les taules i/o als carros senyalitzats específicament, i en cap cas s’hauran de retornar a les prestatgeries.

Els diaris no es podran consultar i les revistes s’hauran de demanar al personal de la biblioteca

En relació amb l’ocupació dels espais hi haurà indicacions d’aforament màxim i els seients i ordinadors que no es poden ocupar estaran senyalitzats. Així mateix, caldrà seguir les indicacions de seguretat marcats pels elements de senyalització i les que donin els treballadors.

Es restableix el servei de préstec interbibliotecari entre les biblioteques obertes, i la realització d’activitats presencials amb inscripció prèvia i control d’aforament. En el cas de realització de tallers no es podrà compartir material amb altres usuaris.

Serà obligatori per als usuaris l’ús de mascareta a partir dels 6 anys i amb les excepcions establertes per les autoritats sanitàries.

També serà obligatòria  el rentat de mans amb hidrogel i el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres, excepte en el cas dels grups estables de convivència.