Apostem per la bicicleta

Barcelona treballa per millorar la qualitat de l’aire i la qualitat de vida de la ciutadania i per això aposta per una mobilitat més saludable en la qual tenen un gran pes els mitjans de desplaçament més sostenibles, com anar a peu, en transport públic o en bicicleta.

El 2015, Barcelona va posar en marxa la mesura de govern “Estratègia de la bicicleta per Barcelona”, amb la qual fomentava l’increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà, amb actuacions com l’ampliació i la millora de la infraestructura ciclista, les millores de senyalització per garantir uns desplaçaments més segurs, i les accions per assegurar la coexistència i la convivència amb la resta de persones usuàries de la via pública, tant vianants com altres vehicles del trànsit rodat.

La bicicleta és una manera alternativa de moure’s per la ciutat i el mitjà de transport més eficient en termes energètics (energia necessària per desplaçar una persona). És la més pràctica, saludable i sostenible: no fa fums, no fa soroll, no consumeix derivats del petroli i contribueix a recuperar els carrers com a espais de convivència ciutadana.

Tanmateix, cal tenir en compte que la bicicleta és un vehicle més i, com a tal, cal circular-hi amb precaució i respectar les normes de trànsit.

Si aneu en bicicleta, recordeu:

Per gaudir de més seguretat

La bicicleta és un vehicle segur que ajuda a reduir el nombre d’accidents automobilístics, ja que els conductors moderen més la seva velocitat. Però no ho oblideu: circuleu amb precaució i aneu amb compte amb la resta de persones usuàries de la via.

Per moure’s amb més avantatges

La mobilitat en bicicleta és més senzilla que en altres mitjans de transport. Sabies que la bici és més ràpida que el cotxe en distàncies urbanes curtes i mitjanes? Diverses competicions porta a porta, amb el centre de la ciutat com a destinació, han pogut comprovar que, en general, la bici és el transport més ràpid. A més de ser més ràpida en distàncies curtes, és idònia per combinar-la amb el transport públic.

A banda d’estalviar temps en els desplaçaments, hi estalviaràs diners. Els costos de moure’s amb bicicleta no tenen res a veure amb els del cotxe o la moto. A més, els costos energètics de construcció d’una bicicleta també són molt menors.

Per ser més sostenible

La bicicleta és un factor clau per reduir els nivells de contaminació ambientals i acústics de les ciutats. I, alhora, és el mitjà de transport més eficient en termes energètics: gasta 12 vegades menys energia que un cotxe, fins i tot si va ple, per moure una persona al llarg d’1 quilòmetre, i 50 vegades menys que un cotxe ocupat per una sola persona.

Per gaudir de més espai

Un ciclista ocupa 5 vegades menys espai que un automobilista, tant si està aturat com si està en moviment. Aquesta dada té unes implicacions molt profundes en termes de benestar de les persones residents, que poden gaudir d’espais pacificats més tranquils, segurs i sense soroll.

Per posar-se en forma

Anar en bici és un dels exercicis més beneficiosos que hi ha per a la salut, ja que durant l’esforç es mobilitzen grans grups musculars. Si es practica amb regularitat, permet reduir la freqüència cardíaca i respiratòria en repòs. A més, ajuda a prevenir les malalties coronàries, la hipertensió, el colesterol i la diabetis.

Back to top