Condueix segur

És obligatori dur timbre a la bicicleta, així podreu avisar de la vostra presència. Però no en feu un ús abusiu: recordeu que el timbre serveix per evitar un accident, no per molestar els vianants. És important recordar que, en zones de vianants i voreres, la preferència de pas és dels vianants.

Si circuleu de nit, heu de dur llums, al davant, de color blanc i al darrere, de color vermell, i elements reflectors. Tots ells han d'estar homologats degudament i han de ser fàcilment visibles per a vianants i conductors.

És obligatori l’ús del casc en menors de 16 anys. Per la resta de població, a la ciutat no és obligatori, però és molt recomanable per a més seguretat.

Recordeu que no es pot:

  • Circular agafat a altres vehicles en marxa.
  • Circular amb el vehicle recolzat en una sola roda.
  • Deixar anar el manillar amb ambdues mans.
  • Circular en zig-zag entre vehicles en marxa.
  • Carregar la bicicleta amb objectes que en dificultin les maniobres o en redueixin la visió.
  • Circular amb auriculars o cascs connectats a aparells de so.

Back to top