En bicicleta, també acompanyat

Les bicicletes poden dur remolc, homologat, per transportar persones, animals o mercaderies, quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat.

Podeu transportar un menor de fins a 7 anys amb un seient addicional o remolcs, acoblats a les bicicletes, certificats i homologats degudament, amb les limitacions de pes que aquests dispositius estipulin. Els menors transportats hauran de dur casc homologat obligatòriament.

Back to top