La Bicicleta al transport públic

La bicicleta està permesa al transport públic, en alguns casos en franges horàries concretes que varien segons els operadors. Com a regla general, però, els horaris assenyalats queden restringits en funció de les circumstàncies concretes de cada comboi, de les aglomeracions, etcètera.

Per a una intermodalitat de la bicicleta, tingueu en compte que una bicicleta plegable serà de gran utilitat per facilitar-vos la mobilitat a l’interior de les instal·lacions i per minimitzar el risc de molestar la resta d’usuaris.

Recordeu també que es poden utilitzar diversos transports públics enllaçant-los amb les bicicletes Bicing.

 • Es permet el transport de bicicletes en els horaris següents:
  • Feiners només de 5.00 a 7.00 h, de 9.30 a 17.00 h i de 20.30 h fins a acabar el servei.
  • Feiners, durant els mesos de juliol i agost, durant tot el servei.
  • Dissabtes, diumenges i festius.
 • Cal utilitzar els espais destinats a bicicletes. Fixeu-vos en el senyal que indica on han d’anar les bicicletes mentre arriba el comboi. Si veieu que molestareu els altres usuaris, espereu al següent comboi.
 • Les bicicletes plegables s'hi poden dur degudament plegades sense cap de les restriccions esmentades anteriorment, sempre que no causin molèsties a la resta d'usuaris.
 • Es permet viatjar amb la bicicleta plegable, sempre que estigui plegada, a l’autobús.

Rodalies de Catalunya

 • Es permet transportar bicicletes a totes les línies i sense limitacions horàries sempre que l’ocupació ho permeti. La persona que porti una bicicleta ha de mantenir en tot moment l’atenció necessària per garantir la seguretat i comoditat de la resta de passatgers. Excepcionalment, el personal de Renfe pot no autoritzar el seu accés als trens si hi ha una ocupació alta de viatgers. 
 • Les bicicletes plegables es consideren equipatge de mà, per tant es poden portar plegades sempre que no ocasionin molèsties a la resta de passatgers o desperfectes al propi material ferroviari.

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 • Sense limitacions, sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. Hi ha zones especialment habilitades als combois per a les bicicletes.
 • S’hi poden portar sempre que la capacitat al tramvia en aquell moment ho permeti. Cal evitar les hores punta. Hi ha espais reservats per col·locar-hi les bicicletes a l’interior dels tramvies.

Back to top