Mira on estaciones

Les bicis s'han d'estacionar, preferentment, als llocs destinats específicament a aquesta finalitat, com els ancoratges o els aparcaments subterranis.

Està prohibit:

  • Lligar-les als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i, en general, en el mobiliari urbà que vegi afectada la seva funcionalitat habitual o destí.
  • Deixar-les davant les zones reservades per a la càrrega i descàrrega, passos de vianants, elements adossats a les façanes o bé davant d'estacionaments reservats a persones amb mobilitat reduïda o estacions de Bicing.
  • Aparcar-les a les zones d'estacionament prohibit reservades a locals de concurrència pública, sortides d'emergència, edificis on la garantia de la seguretat col·lectiva ho recomani, així com als hospitals, clíniques i ambulatoris, per facilitar l'accés dels malalts.
  • A les voreres, quan s’impedeixi el pas dels vianants.

Tot estacionament contrari a aquesta normativa serà sancionat amb la retirada del vehicle.

Per estacionar correctament la vostra bicicleta, us recomanem que consulteu l’apartat Aparcament

Back to top