Quan circulis amb bicicleta, baixa de la vorera.

La modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles de l’any 2015 prohibia la circulació de les bicicletes per les voreres, tret d’algunes excepcions, però establia una moratòria de 18 mesos per desplegar la infraestructura ciclista prevista a la Mesura de l’Estratègia per la Bicicleta abans de l’aplicació de la normativa municipal.  Aquesta moratòria, prorrogada al 2017 per 18 mesos més, s’acaba l’1 de gener de 2019, data a partir de la qual s’aplicarà l’ordenança.

Així, a partir de l'1 de gener del 2019, les bicicletes no podran circular per les voreres, excepte en els següents casos:

  • Quan la vorera fa més de 5 metres i disposa de 3m d’espai lliure de pas.

  • Quan es circula de nit (entre les 22.00 i les 7.00h) per voreres que fan més de 4,75 m i disposen de 3 m d’espai lliure de pas.

Si el carrer disposa de carril bici o espai habilitat per a la seva circulació, es manté la prohibició de circular per la vorera fins i tot en les en les excepcions anteriors. Quan el carril bici està situat a la vorera la velocitat màxima permesa és de 10 km/h.

Els ciclistes menors de 12 anys, juntament amb els adults que els acompanyin, són els únics que podran circular per qualsevol vorera, sempre respectant la prioritat dels vianants.

És una infracció molt greu circular amb la bicicleta per vies o zones prohibides. Les multes poden arribar als 500 euros.

 

Més infraestructura ciclista

Les persones que van en bicicleta disposen de gairebé 1.000 km de vies pacificades per on circular amb bicicleta, entre els més de 200 quilòmetres de carril bici, els carrers i les zones 30 o els carrers de plataforma única i les zones de vianants (sempre respectant la prioritat del vianant) i una millora important de connexions, itineraris i eixos ciclistes.

Els nous carrils s’estan implantant amb els màxims nivells de qualitat i seguretat amb l’objectiu de consolidar la utilització de la xarxa ciclista per part dels usuaris habituals i apropar la xarxa ciclista a nous usuaris. Això suposa que a dia d’avui prop del 90% de la població ja disposa d’un carril bici a menys de 300 m de casa seva (al 2014 era el 72%).

El desplegament de carrils bici, la millora d’itineraris ciclistes i l’ampliació de les zones pacificades permeten anar baixant progressivament les bicicletes de les voreres, en paral·lel a la dotació de nova infraestructura ciclista segura en calçada, que permet garantir la seguretat dels vianants i la seva bona convivència en l’espai públic.

Moure's amb bicicleta per la calçada i les vies ciclables dona seguretat als vianants que van per les voreres, alhora que permet una bona convivència en l'espai públic.

 

Les bicicletes, per les calçades, els carrils bici i les zones habilitades.

Gràcies per no circular per les voreres.

Voreres ciclables a partir de l’1 de gener de 2019

Moratoria bicicletes 1

    Si la vorera és més gran de 5 m i al carrer hi ha un carril bici, puc anar per la vorera?

No pots. Recorda que si hi ha un carril bici habilitat a la calçada, no pots anar per la vorera. Fes-los servir! N'hi ha més de 200 km i prop de 800 vies pacificades.

    Si s'acaba el carril bici, què faig?

Les bicicletes poden circular per qualsevol calçada i els cotxe han de respectar-les. I recorda que la mobilitat ciclista es fa sumant trames: pots fer servir també els carrers 30, les plataformes úniques i les zones pacificades.

    Si el meu fill té 8 anys i va amb bici, també està obligat a circular pel carril bici?

No! Els infants menors de 12 anys i l'adult que els acompanya poden circular per la vorera, sempre donant prioritat al vianant.

    Si el carril bici està a la vorera, també puc circular a 20km/h?

NO! La circulació màxima permesa als carrils bici situats a la vorera és de 10km/h.

    Si vaig en bici, tinc prioritat per totes les vies?

Sí! Tens prioritat de pas a les calçades per ser el vehicle més feble i als carrils bici, però no en aquells espais que comparteixes amb els vianants, com els parcs públics o les zones pacificades.

I recorda que la bicicleta és un vehicle més que circula, de manera que has de seguir les normes, la senyalitzacions viàries i aturar-te als semàfors i passos de vianants.

Moratoria bicicletes 2

    El cotxe té prioritat a la calçada respecte de la bicicleta?

La bicicleta és el vehicle més feble i cal respectar-lo. En calçada la bicicleta pot circular pel centre del carril que ocupa i els vehicles motoritzats han canviar de carril per fer un avançament i deixar-hi mínim 1,5 m de distància pel costat; circular a més de 3 m per darrera i evitar maniobres que posin en perill al ciclista.

Està prohibit l'assetjament a les persones que van amb bicicleta, intimidar-los amb el clàxon o intentar que modifiquin la trajectòria.

    Puc circular per les voreres de l'Eixample o Sant Martí?

No pots circular per la majoria de les voreres més amples d'aquests districtes, ja que corresponen a la trama Cerdà, la majoria de les quals fan 5 metres. Recorda que la normativa diu que les voreres han de fer més de 5 metres i 3 metres lliures de pas, i que si hi ha carril bici està prohibit fer servir la vorera per molt que l'ample ho permeti. Busca i planifica el recorregut més adient per tu!

    Què passa si les voreres fan més de 5 metres?

Si hi ha carril bici, no hi pots circular. Si no n'hi ha i la vorera és transitable recorda que es tracta d’un espai de convivència en vorera amb el vianant que et pot connectar amb altres carrils bici i vies ciclables. Busca la connexió!

I recorda que la bicicleta perd la prioritat de pas respecte al vianants i ha d'adequar-ne la velocitat a la seva seguretat. I en cas d'aglomeració, cal desmuntar de la bicicleta i caminar.

    Què passa a les plataformes úniques i zones de vianants?

A les plataformes úniques tots els vehicles som convidats dels vianants. Es permet la circulació en ambdues direccions, però la bicicleta i els altres vehicles perden la prioritat de pas. La velocitat ha d’adequar-se a la presència dels vianants i en cas d’aglomeració cal desmuntar de la bicicleta i caminar.

    No vols circular per carrers amb molt de trànsit motoritzat?

Doncs cerca rutes alternatives per les trames urbanes interiors a elles. A les vies més grans, hi trobaràs carrils bici: a gran via de les Corts Catalanes o a l'avinguda Diagonal hi ha carril bici: no hi ha excusa, no facis servir la vorera per desplaçar-te.

I recorda que les rambles són per als vianants i la bicicleta circula pel lateral.

Back to top