Participació

L’estratègia de la bicicleta vol fomentar tant l’ús de la bicicleta pública com l’ús de la bicicleta privada a la ciutat. Per aquest motiu, s’ha previst el desenvolupament de programes de promoció i educació a la ciutat, a la vegada que compten amb el suport i la participació de tots els agents implicats.

L’impuls de la bicicleta a la ciutat de Barcelona neix de l’espai de debat del Grup de Treball de la Bicicleta, inclòs en el Pacte per la Mobilitat, marc en el qual se seguirà treballant i desenvolupant.

En aquest sentit, seran les entitats del pacte les que faran el seguiment del desplegament de les iniciatives previstes i des d’on s’impulsarà el treball conjunt en accions de conscienciació i de promoció, les quals es duran a terme en coordinació i coresponsablement amb els diferents agents implicats.

Més informació

Back to top