Alteracions a la mobilitat amb motiu de la Festa de la Bicicleta 2017

07/06/2017 - 10:54

Infotrànsit. Diumenge se celebra a la ciutat la Festa de la bicicleta, per quest motiu hi haurà alteracions a la mobilitat de vehicles i persones.

Recorregut

El circuit ciclista transcorrerà pel carrer d’Aragó, la plaça Espanya, l’avinguda Paral·lel, el carrer Floridablanca, la ronda Sant Antoni, la plaça Universitat, el carrer Pelai, la plaça Catalunya, el carrer Fontanella, la plaça Urquinaona, el carrer Trafalgar, el passeig Lluís Companys, el carrer comerç, els passejos Picasso i Pujades, els carrers Marina, Pallars, Badajoz, Almogàvers i Roger de Flor, l’avinguda Vilanova i els passejos de Sant Joan i Lluís Companys, que serà la fi del recorregut i es deixarà tot el carrer lliure fins a Pujades.

Principals afectacions

08.00 Tall de pg. Lluís Companys des de Comerç a Pujades pel muntatge d’activitats.
09.00 Tall del pg. Sant Joan a l´altura des de València a Consell de Cent.
09.30 Talls circulació Trambesòs i Inici de la passejada.
09.45 Inici desmuntatge instal·lacions de la sortida.
10.30 Inici activitats pg. Lluís Companys.
11.00 Finalització aproximada desmuntatges zona sortida.
11.30 Finalització de la passejada (límit màxim de temps).
12.00 Horari màxim de normalització al trànsit de la zona de dissolució de la pedalada
14.30 Finalització d´activitats al pg. Lluís Companys.

Divisió de calçades

Pl. Universitat
Es dividirà amb tanques i cons entre Ronda Sant Antoni i Pelai, deixant tres carrils del costat muntanya pel trànsit de vehicles i la resta per als ciclistes. Els vehicles que circulin en sentit Llobregat per la calçada mar de la pl. Universitat seran desviats per Aribau.

Roger de Flor – av. Vilanova
Es dividirà amb tanques la cruïlla en diagonal (del xamfrà Besòs – mar al xamfrà Llobregat – muntanya).
Es reservarà la calçada Llobregat – mar pels participants que circulin pel carrer Roger de Flor i girin a l´av.Vilanova i la calçada Besòs – muntanya pels vehicles que pugin per av. Vilanova i girin al carrer roger de Flor.

Badajoz – Almogàvers
Es dividirà amb tanques la cruïlla en diagonal (del xamfrà Besòs – mar al xamfrà Llobregat – muntanya).
Es reservarà la calçada Llobregat – mar pels participants que pugin pel carrer Badajoz i girin a Almogàvers i la calçada Besòs – muntanya pels vehicles que circulin per Almogàvers i girin a Badajoz.

Almogàvers – Roger de Flor
Es dividirà amb tanques la cruïlla en diagonal (del xamfrà Besòs – mar al xamfrà Llobregat – muntanya).
Es reservarà la calçada Besòs – muntanya pels participants que circulin pel carrer Almogàvers i girin a Roger de Flor i la calçada Llobregat – mar pels vehicles que pugin per Roger de Flor s i girin a Almogàvers.

Principals desviaments

Via Laietana
Es tallarà el sentit ascendent des de totes les transversals, permetent únicament la circulació descendent en sentit cap a pl. Antonio López.

La Rambla
Es tallarà el sentit ascendent a l´altura de Josep Anselm Clavé. El trànsit residual es desviarà a Canuda.

Pg. Picasso
Es tallarà el sentit ascendent permetent únicament la circulació descendent.

Aragó i pg. Sant Joan
Es tallarà la circulació d´Aragó entre av. Diagonal i pg. Sant Joan. En cas de que la concentració de la sortida afecti al pg. Sant Joan, es tallarà el passeig a l´altura de Consell de Cent i de València.
Posteriorment, segons la situació dels participants a la passejada, el trànsit dels vehicles d´Aragó es desviarà per l´av. Roma.

Tarragona
Es tallarà la circulació de Tarragona entre València i pl. Espanya.

Balmes
Es desviarà la circulació cap al carrer València.

Av. Paral·lel
Es tallarà la circulació del sentit ascendent d´av. Paral·lel entre Vilamarí i pl. Espanya, desviant el trànsit cap a Lleida.

Marina
Es tallarà la circulació des de av. Icària a Almogàvers.

Almogàvers
Es tallarà la circulació des de Badajoz a pg. Lluís Companys

Back to top