Alteracions a la mobilitat per obres a l'intercanviador de Maragall

Obres. Les obres d'adaptació a les persones amb mobilitat reduïda de l'intercanviador de metro Maragall afecten a les voreres i al carril bici de la ronda del Guinardó.

Els treballs a l’estació de metro de Maragall consisteixen en la millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa, amb la instal·lació d'un nou ascensor de carrer a vestíbul de l'L4 a la ronda Guinardó entre Torre dels Pardals i Segle XX; execució de nou vestíbul a la ronda Guinardó entre Torre dels Pardals i Segle XX i la instal·lació d’ascensors i ampliació del passadís de connexió entre les línies L4 i L5 a la ronda Guinardó, entre Segle XX i pg. Maragall.

Es programen els treballs del 13 de gener del 2020 al 28 de febrer del 2022.

En la primera fase d’obres es realitzaran els treballs previs per desviament de serveis a la ronda del Guinardó al tram entre Torre dels Pardals i Segle XX. Actualment, la secció de la ronda Guinardó és d’un carril de circulació i carril bus per sentit. I a la vorera muntanya hi ha un carril bici bidireccional.

Els treballs es faran amb ocupació parcial de la vorera mar i muntanya, mantenint l’itinerari per a la mobilitat del vianant. Les rases es protegiran amb planxes i tanques grogues habilitant els accessos als habitatges i comerços.

Serà necessari tallar el carril bici de la vorera muntanya i aquest es desviarà en sentit Besòs per Vinyals – Varsòvia – Segle XX – Ronda del Guinardó. I en sentit Llobregat ho farà per Agregació – Llívia – Ronda Guinardó. Es col·locaran senyals informatives del desviament de l’itinerari de bicicletes.

A les dues voreres de la Ronda Guinardó es garantirà un itinerari per a vianants, amb una amplada de 1,80m mínim. Es reforçarà l’enllumenat i es col·locaran miralls per millorar la seguretat.

Es minimitzarà l’afectació als entorns de la parada de bus i s’instal·larà la zona d’emmagatzematge del material d’obra el més allunyat possible. La marquesina del pg. Maragall es substituirà per un pal de parada.

El carril bici del carrer de Ramon Albó situat sobre la vorera muntanya es pintarà de negre i es senyalitzarà la convivència bicis i vianants.

Back to top