De l'avinguda Meridiana a l'avinguda Gaudí, pel carril bici

De l'avinguda Meridiana a l'avinguda Gaudí, pel carril bici

15/12/2017 - 14:23 h*

Infraestructura. Obert a la circulació de bicicletes el nou carril bici del carrer de Sant Antoni Maria Claret. Unidireccional sentit Llobregat, es situa a l'esquerra de la calçada.

El nou carril bici unidireccional sentit Llobregat complementa l'eix ciclable horitzontal amb el del carrer Indústria, també unidireccional i que funciona en sentit contrari. Tots dos carrils configuren un eix complementari horitzontal que té continuïtat pel carril bici de la travessera de Gràcia fins al passeig de Sant Joan i el carrer de Bailén. Aquest eix horitzontal unirà en el futur la Diagonal a l'alçada de Francesc Macià amb la Meridiana.

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós.

Passen per diferents districtes, ja que serveixen per unir àmplies zones de carrers 30 o àrees pacificades i carrers de plataforma única, on la velocitat està limitada a 10 o 20 km/h. I també són corredors ciclistes en vies bàsiques de circulació.

Sant Antoni Maria Claret: un carril de sentit únic (Besòs -> Llobregat)

El tram que ha entrat en servei té el seu inici a l’avinguda de la Meridiana i finalitza a la cruïlla amb el carrer de Cartagena i l’avinguda de Gaudí. El carril està segregat de la circulació rodada amb peces de cautxú i s’ha construït aplicant els criteris del Manual de disseny de carrils bici.

S’incorporen, a les cruïlles amb gir a la dreta, les zones avançades per a bicicletes. La cruïlla amb el carrer de Navas de Tolosa ja s’ha preparat amb solucions de xamfrà d’ús exclusiu per a les bicicletes, en previsió de la propera implementació del carril bici en aquest carrer.

Per guanyar seguretat i visibilitat en els girs dels vehicles motoritzats en les cruïlles, on aquest sigui permès, el carril bici fa una ziza zaga cap a l’interior. El moviment de la bicicleta és protegeix amb pilones vermelles i/o aparcament de motos en calçada que, alhora, redueix l’angle de gir al vehicle motoritzat. I l’espai real del tram on poden trobar-se els dos vehicles es minimitza l’espai possible de conflicte. A moltes de les cruïlles també s’hi ha instal·lat punt d’ancoratge amb U invertides.

A la cruïlla amb el carrer de Navas de Tolosa, per on està previst que hi baixi un nou carril bici, en fase de programació per part del comitè d’obres de la ciutat,  ja s’ha treballat en previsió del nou xamfrà bici.

 

 

 

Back to top