Del Guinardó a la platja per carril bici

Del Guinardó a la platja per carril bici

30/06/2018 - 10:37 h*

Infraestructura. Amb l'obertura del carril bici als carrers Bilbao i Jonquera que es sumen al carrer Navas es completa l'eix mar - muntanya des del Guinardó a la platja de la Marbella.

Aquest eix ciclista vertical relliga els barris del Guinardó, el Congrés i els Indians, Navas, el Camp de l'Arpa del Clot, el Clot, Poblenou i el Front Marítim a la xarxa de carril bici de la ciutat.

És un eix bidireccional mar (platja de la Mar bella) muntanya (passeig de Maragall) important pel que fa a les connexions de la xarxa de carrils: carrer Olesa, Sant Antoni Maria Claret, Indústria,  av Meridiana, Múrcia, Aragó – rambla Guipúzcoa, av Diagonal, Pere IV, Pujades i Taulat. En l’extrem maritim enllaça amb la ronda verda al seu pas pel litoral de la ciutat i a la part alta, per un tram d’Olesa amb el carril bici de Teodor Llorente que s’enfila fins la ronda del Guinardó.

La secció definitiva de l’eix varia en funció de la zona i s’adapta a les necessitats del diferents modes de moure’ns per la ciutat. Així tenim trams amb dos carrils de circulació – carril de serveis – carril bicicleta; carril Bus – dos carrils de circulació – carril bicicleta; tres carrils de circulació – carril bicicleta.

L’implantació del nou carril s’ha fet aplicant els criteris del Manual de disseny de carrils bici. Incorpora zones avançades per bicicletes, xamfrans bici d’us exclusiu per aquest mode en girs entre carrils, on s’hi ha ubicat punts d’ancoratge o estacions de Bicing.

També elements de seguretat viària com les pilones vermelles per advertir en cada tram de l’inici d’una via ciclista i evitar-ne les invasions de motoritzats i una  semaforització especifica per bicicletes als nous carrils bici de la ciutat.

Semaforització de fluxe lliure (free flow)

A la cruïlla dels carrers Bilbao – Pere IV s’ha aplicat el sistema semafòric de fluxe lliure, una forma de regular el trànsit que també s’aplica en altres cruïlles de la ciutat com Bori i Fontestà – Doctor Fleming, on en una de les fases semafòriques només es mouen vianants i bicicletes i tots els motoritzats queden aturats.

Aquest sistema s’aplica en cruïlles amb molts moviments de gir possibles tant de ciclistes com de motoritzats. El pas per cada mode pot ser regulable en el temps en funció dels fluxes de la via.

Podeu trobar un seguiment fotogràfic sobre aquest eix ciclable en aquest àlbum de  Flickr [+]

Back to top