El carril bici del carrer Sardenya ja arriba a la ronda Litoral

El carril bici del carrer Sardenya ja arriba a la ronda Litoral

30/11/2017 - 17:54 h*

Infraestructura. Obert a la circulació el segon tram de carril bici del l'eix muntanya -> mar Sardenya - Ramon Trias Fargas.

El carril bici del carrer Sardenya configura un eix vertical muntanya - > mar unidireccional, en sentit de la circulació rodada, que es complementa amb el carril bici del carrer de Marina.
El carril bici s'ha construït aplicant els criteris del Manual de disseny de carrils bici i dóna continuïtat al tram, València - av Meridiana obert fa un mes. El carril és de sentit únic, unidireccional, muntanya -> mar.

Un cop acabades les obres s’ha obert al trànsit de bicicletes el segon tram d’aquest nou eix ciclista de sentint únic. El seu recorregut parteix des de l’av de la Meridiana i arriba al carrer de Salvador Espriu.

Una xarxa més connectada

El tram ofereix connexió amb els carrils bici existents als carrers: av Meridiana, Pujades, Ramon Turró, av Icària – pg Circumval·lació i Salvador Espriu. Així com amb la connexió de continuïtat amb el tram existent des de Provença fins a av Meridiana.

El carril bici que circula en calçada i es situa a l’esquerra de la via, està protegit de la circulació majoritariament per un carril de serveis que allotja contenidors i diferents tipologies d’aparcament.

En aquest tram, acabat d’obrir, també s’hi ha implantat dos xamfrans exclusius per la bicicleta, un per habilitar el girs gir amb el carril bici del carrer de Pujades i un altre per emplaçar-hi una estació de Bicing en la confluència amb el carril bici del carrer Ramon Turró.

Allí on hi ha posibilitat de gir cap a la dreta s’hi ha implantat zones avançades per bicicletes.

Nova senyalització per reforçar la unidireccionalitat del carril bici 

A l’inici del carril i en el trams centrals de cada illa de cases s’hi ha senyalitzat una doble fletxa de direcció per tal recordar al ciclista la direcció única del carril.

Amb la implantació del carril bici també s’ha senyalitzat, en molts trams, la prohibició de l’aparcament de motos en vorera.

Les obres segueixen de Provença fins a ronda del Guinardó

Per tal de completar tot l’eix pedalable estan en marxa les obres per implantar el tram des de la ronda del Guinardó fins al carrer de Provença amb la previsió de finalització a finals de gener de 2018.

S’executen per trams diferenciats entre Travessera de Gràcia i Provença, entre Pi i Maragall i Travessera de Gràcia i entre Ronda Guinardó i Pi i Margall seguint els mateixos criteris del carril construït fins ara.

 

Back to top