El nou Eix Pere IV

El nou Eix Pere IV

14/07/2017 - 17:12 h*

Poblenou. Un únic carril de circulació, carril bici, voreres més amples, mobiliari nou, enllumenat eficient… Aquestes són algunes de les millores fetes durant la primera fase de la remodelació, entre els carrers de Roc Boronat i Bilbao.

Les obres de reurbanització i infraestructura del tram de Pere IV, entre els carrers de Roc Boronat i Bilbao, ja s'han acabat. El resultat és un eix més agradable i pensat per als vianants, amb un únic carril de circulació, carril bici, voreres més amples, nou mobiliari urbà i enllumenat i recollida neumàtica de residus. La transformació total de l'Eix Pere IV es farà per fases i continuarà a principis d'any en el tram entre la rambla de Prim i el carrer de la Selva de Mar.

Les obres d’aquest tram inicial han tingut un pressupost de licitació de 7.100.899,11 euros (IVA inclòs), i s’ha actuat sobre un total de 559 metres de longitud. L’actuació deixa enrere una calçada de tres carrils de circulació per donar pas a una nova calçada de sentit únic, en direcció Besòs, que inclou un carril de circulació i un carril de serveis destinat a zones de càrrega i descàrrega, aparcament de motos i altres serveis, al costat mar.

El tram remodelat inclou un carril bici bidireccional, voreres més amples, nou mobiliari urbà (bancs, papereres i aparcaments de bicicletes), nou enllumenat amb tecnologia LED i arbres. També s’ha construït una nova xarxa de clavegueram i de recollida neumàtica de residus i s’hi han instal·lat diversos punts de recollida amb bústies i contenidors en superfície. Juntament amb aquesta transformació s’han adaptat els passos de vianants i la semaforització i senyalització de les cruïlles.

La reforma de Pere IV continuarà per fases i la propera que es durà a terme serà al costat Besòs. En aquests moments s’està redactant el projecte executiu del tram entre la rambla de Prim i el carrer de la Selva de Mar, amb la previsió de tenir-lo enllestit i poder començar les obres a principis del 2018. L’avantprojecte ja s’ha presentat al veïnat per consensuar l’actuació.

Recuperar el passat industrial i dinamitzar l’entorn

L’actuació també pretén posar en relleu el ric patrimoni històric de la zona. Així, el passat industrial de Sant Martí es recuperarà i es preservarà a través d’un projecte de senyalització històrica que s’instal·larà al llarg de tot el carrer de Pere IV un cop s’acabi la remodelació d’aquest eix, que travessa de punta a punta gairebé tot el districte. S’hi instal·laran un conjunt de setze plafons amb informació i imatges històriques que remetran al passat i a la memòria industrial i preindustrial i que se situaran de forma permanent en punts estratègics del carrer.

A més, en el marc de la transformació de Pere IV, el Districte de Sant Martí, en col·laboració amb les entitats veïnals i ciutadanes aplegades en la Taula Eix Pere IV, treballa per dinamitzar a escala social, cultural i econòmica tot l’entorn. La idea és fer de Pere IV un pol d’atracció d’activitat econòmica social i cooperativa i donar prioritat a les empreses vinculades al territori.

Back to top