Entra en servei el primer tram del carril bici del carrer de Sardenya

Entra en servei el primer tram del carril bici del carrer de Sardenya

30/10/2017 - 16:50 h*

Infraestructura. Obert a la circulació el primer tram de carril bici del l'eix muntanya -> mar Sardenya - Ramon Trias Fargas.

El carril bici del carrer Sardenya configura un eix vertical muntanya - > mar unidireccional, en sentit de la circulació rodada, que es complementa amb el carril bici del carrer de Marina, ara unidireccional sentit muntanya des de l'avinguda de la Diagonal.

Un cop acabades les obres s’ha obert al trànsit de bicicletes el tram central d’aquest nou eix ciclista de sentint únic. El seu recorregut parteix del carrer Provença i acaba a l’av de la Meridiana.

El tram ofereix connexió amb els carrils bici existents als carrers: Provença, Consell de Cent, Diputació, Gran via de les Corts Catalanes, l’eix ciclista del carrer de Ribes, la prolongació de l’av Vilanova per l’interior del parc de l’Estació del Nord i a l’av Meridiana.

El carril bici que circula en calçada i es situa a l’esquerra de la via, està protegit de la circulació majoritariament per un carril de serveis que allotja contenidors, diferents tipologies d’aparcament i carrega i descarrega,  presenta algunes novetats constructives que es desenvolupen a partir del Manual de disseny de carrils bici, vigent des del mes de juny de 2016.

Amb la implantació del carril bici també s’ha senyalitzat la prohibició de l’aparcament de motos en vorera.

L’enllaç bicicleta (bike-link)

El tram entre el carrer de Provença i el de València (dues illes de cases) en el que ja és va guanyar espai a la calçada per terrasses de bars de tal manera que s’ampliaven les voreres per l’ús dels vianants,  s’hi ha implantat el primer enllaç bicicleta (bike-link) una solució que s’introduirà en altres trams de la xarxa ciclista. S’ha executat amb arrows i una línia a seguir de color vermell en un carril de circulació on s’ha limitat la velocitat a 20 km/h.

Nova senyalització per reforçar la unidireccionalitat del carril bici 

A l’inici del carril i en el trams centrals de cada illa de cases s’hi ha senyalitzat una doble fletxa de direcció per tal recordar al ciclista la direcció única del carril.

Cruïlles amb xamfrà bicicleta (bike-corner)

A diferents cruïlles s’ha destinat un dels xamfrans exclusivament per la bicicleta, es adir limitant l’ús de l’espai a aquest vehicles amb la intenció de guanyar seguretat viària per aquest mode de desplaçament.

Són cruïlles on conflueixen dos carrils bici i s’hi generen diferents moviments ciclistes. En algunes s’hi ha desplaçat una estació de Bicing i en altres s’hi ha disposat un ampli aparcament amb molts punts d’ancoratge. Aquests espais a més es protegeixen amb aparcament de motos en calçada que es situa al perímetre exterior de l’espai exclusiu per a bicicletes.

Modificacions en la senyalització horitzontal de la Zona avançada per bicicletes (bike-box) 

A petició de la Guàrdia Urbana s’ha modificat la posició de les icones pintades a terra. Atès que la ZAB s’estableix com a zona d’espera, quan el semàfor està vermell,  i facilitar el gir amb sortida avança a la bicicleta, la nova posició de la senyalètica recorden al ciclista que ha de fer l’espera situat a la dreta de la via.

En tots els carrers que està contemplat aquest gir s’hi ha instal·lat una zona avançada per bicicletes.

Pas del pont per sobre el Parc de l’Estació del Nord 

En aquest tram s’ha optat per fer-hi una vorada anti-lliscant i mantenir l’estètica de l’entorn. S’ha substituït les pilones de ferro per unes de cautxú i s’ha prohibit l’aparcament eliminant les places d’àrea verda i blava existents en bona part del trajecte del pont, reforçant els passos de vianants protegits amb punts d’ancoratge per bicicletes.

Nous trams en construcció

Per tal de completar tot l’eix ciclista hi ha planificats dos trams mes. El d’av Meridiana fins al mar que també inclou el carrer de Ramon Trias Fargas ja està en execució d’obres. El tram superior, des de la ronda del Guinardó fins al carrer de Provença està pendent de programació per part del comité d’obres.

Back to top