L'eix ciclista Taulat obre el primer tram pedalable

L'eix ciclista Taulat obre el primer tram pedalable

22/11/2017 - 16:53 h*

Infraestructura. Obert a la circulació de bicicletes el primer tram de carril bici de l'eix Taulat entre els carrers de Badajoz i de Bilbao.

L'actuació per construir el nou eix ciclista al carrer i passeig de Taulat entre el carrer Badajoz i l'av. Diagonal - pl. de Llevant es divideix en 6 trams. Segons el tram el carril bici adopta diferents solucions constructives: va per la calçada mar, inscrit en zona 30 o centrat en la calçada. Amb una longitud total de 2,5 km l'actuació es preveu enllestir-la el 16 de març del 2018.

El tram que ha entrat en servei va des del carrer de Badajoz fins al carrer de Bilbao, és bidireccional i s’ha construït amb els paràmetres que marca el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona.

El primer tram des de Badajoz fins a Ciutat de Granada se situa a l’esquerra del carrer separat amb peces de cautxú. Just abans de fer la connexió amb el carril bici de Ciutat de Granada s’ha protegit amb pilones vermelles i una part del carril està senyalitzat amb una catifa vermella d’atenció per on les bicicletes circulen amb els vehicles motoritzats en el mateix sentit.

El carril continua fins a la rambla del Poblenou amb la mateixa secció tot i que la línia que el limita amb la vorera s’ha pintant en calçada donant més espai als vianants.

Des de la rambla del Poblenou, que estrena semaforització especifica per bicicletes en aquest punt, fins al carrer de Bilbao, el carril bici es converteix en unidireccional en sentit contrari a la circulació motoritzada protegit per pilones vermelles.

El sentit Llobregat per les bicicletes es realitza en calçada compartida amb el vehicles a motor i s’ha senyalitzat amb arrows i marques d’enllaç bici (bike-link) de color vermell situades al centre de la calçada. També s’ha limitat la velocitat del tram a 20 km/h

Connexions existents i futures

Per la banda Llobregat s’enllaça per l’av Icària, on s’estan iniciant obres de millora del paviment i senyalització, amb el carril bici del c Marina. També amb el carril bici del c Ciutat de Granada.  En un futur proper tot l’eix connectarà amb el nou carril bici vertical del c de Bilbao.

El tram encara en obres enllaçarà amb el carril bici del c Selva de Mar.

El tram Selva de Mar – av Diagonal –  pl Llevant està pendent de programació del comité d’obres de la ciutat.

Back to top