Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Gràcia

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a Gràcia

14/09/2017 - 14:50 h*

Infraestructura. L’encarregada d’encetar el procés informatiu sobre les noves infraestructures per bicicleta i bus ha estat la sessió del districte de Gràcia.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

  • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
  • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
  • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
  • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

En la primera de les sessions previstes per explicar al veïnat aquestes actuacions s’ha celebrat al Districte de Gràcia.

Els nous eixos ciclistes de la xarxa de carril bici a Gràcia

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori. Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de les seccions i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

  • Eix Sardenya – Ramón Trias Fargas

El carril bici del carrer de Sardenya començarà al carrer de les Camèlies on connectarà amb l’eix pl Lesseps – Virrei Amat. Tindrà continuïtat fins al passeig Marítim de la Barceloneta per el carrer de Ramon Trias Fargas. Serà un carril de sentit únic (muntanya -> mar) i completarà en sentit contrari amb el carril bici del carrer de Marina.

En el primer tram fins a Pi i Margall es situa a l’esquerra del carrer amb peces separadores, la resta de carril va segregat amb un carril de serveis (aparcament, contenidors, cárrega i descàrrega).

  • Eix plaça de Lesseps – Virrei Amat

Aquest eix presenta diferents solucions constructives, en funció de la tipologia de cada carrer, i tindrà la seva continuïtat per av Mare de Déu de Montserrat fins al pg de Borbó, pel costat Besòs, i des de Lesseps fins al carrer del Doctor Fleming. És Configura com a itinerari ciclista alternatiu a la Ronda del Mig.

Així el primer tram que circula per la trama antiga de Gràcia compartirà plataformes úniques i carrers 30 (Sant Salvador, Bellver, Martí) on es reforçarà la senyalització especifica per bicicletes. La connexió amb aquests carrers es farà pel nou carril bici bidireccional del carrer de l’Escorial que unirà el carrer de les Camèlies amb la Travessera de Gràcia.

  • Eix av Vallcarca – Esteve Terradas

Aquest eix que unirà la plaça de Lesseps amb la ronda de Dalt s’estructura bàsicament en un carril bici bidireccional central reduint els carrils descendents al motoritzats. En el tram final de l’av de Vallcarca entre la cruïlla de amb Esteve Terrades i la ronda de Dalt el carril passa a ser unidireccional en sentit ascendent protegit per una línia de serveis, atès el pendent del carrer, el sentit descendent la bicicleta comparteix espai amb el vehicle motoritzat. Es reforçarà la senyalització horitzontal per tal de fer-ho més visible i evident.

Més informació [+]

  • Pi i Margall

El carrer de Pi i Margall està en aquest moment en fase de discussió veïnal en un procés participatiu per redefinir-ne els usos. Hi ha la previsió que s’encabeixi un carril bici.

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobus

En el cas del Districte de Gràcia s’estan executant dues actuacions, la primera al passeig de Sant Joan, entre Travessera de Gràcia i av Diagonal on a tots dos laterals s’hi implantarà diversos trams de carril bus, i el primer tram de l’av República Argentina a tocar de la plaça d’Alfons C Comin on s’implantarà un carril multi ús on és donarà priorita a la circulació del transport públic en les hores punta.

Back to top