Més infraestructura per la mobilitat sostenible a l'Eixample

Més infraestructura per la mobilitat sostenible a l'Eixample

12/10/2017 - 11:36 h*

Infraestructura. Dimarts se celebrà una nova sessió informativa per explicar les millores a la xarxa ciclista i de carril bus es va desenvolupar a la seu del Districte de l'Eixample.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

  • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
  • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
  • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
  • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Per tal d’assolir aquest objectius, entre altres, es treballa per la implantació final de la nova xarxa de bus i en el desenvolupament d’una xarxa de carrils bici connectada i segura. Per aquest motiu s’han emprés durant aquest estiu un seguint d’obres i millores per redefinir espai a la via pública per millorar el servei de bus i la mobilitat ciclista.

Un cop estiguin executades aquestes obres s’haurà passat de 127 a 194 km de carril bici i els  172 km de carril bus en sumaran 58 km més arribant als 230 km.

Nous eixos ciclistes de la xarxa de carril bici al Districte de l’Eixample

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes. En cada una de les sessions territorials s’aborden els trams que afecten a cada territori.

Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de la secció i serveis de cada carrer. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

Els eixos, sovint, serveixen per unir àmplies zones de carrers 30 o àrees pacificades, carrers de plataforma única on la velocitat està limitada a 10 o 20 km/h. Són corredors ciclistes en vies bàsiques de circulació.

  • Eix Sardenya – Ramon Trias Fargas

El carril bici del carrer de Sardenya començarà al carrer de les Camèlies on connectarà amb l’eix pl Lesseps – Virrei Amat. Tindrà continuïtat fins al passeig Marítim de la Barceloneta per el carrer de Ramon Trias Fargas. Serà un carril de sentit únic (muntanya -> mar) i completarà en sentit contrari amb el carril bici del carrer de Marina.

En el primer tram fins a Pi i Margall es situa a l’esquerra del carrer amb peces separadores, la resta de carril va segregat amb un carril de serveis (aparcament, contenidors, cárrega i descàrrega).

  • Eix Sant Antoni Maria Claret – Indústria – Biscaia 

Dos carrils complementaris en format unidireccional que donaran continuïtat al nou carril de la travessera de Gràcia fins la Meridiana fent la connexió entre ells pel també nou carril bici del carrer de Cartagena i el carrer de Biscaia. Aquest eix horitzontal unirà en el futur la Diagonal amb la Meridiana.

Més informació [+]

  • Eix París – Londres

El carrer de Londres ja disposava d’un carril bici bidireccional al llarg de tot el seu recorregut. Ara amb aquesta actuació passa a ser d’una única direcció (Besòs -> Llobregat), és a dir en el mateix sentit de la mobilitat motoritzada.  Com a parell complementari es construeix en sentit Besòs un nou carril unidireccional al carrer de París.

Londres ja te continuïtat per Gelabert fins a l’interior de Les Corts i París connecta amb Marquès de Sentmenat i en un futur es prolongarà per l’eix  Berlin – av de Madrid.

Més informació [+]

  • Eix ronda Universitat – ronda de Sant Pere – Trafalgar

Aquest eix pedalable connectarà el passeig de Sant Joan i el passeig de Lluís Companys amb la plaça de la Universitat. En el primer tram, entre l’Arc del Triomf i el carrer de Girona (on ja hi ha carril bici) ésfarà alternativament per carrils unidireccionals, un al carrer de Trafalgar en sentit Besòs iun seon a la ronda de Sant Pere en sentit Llobregat.

A partir del carrer Girona el carril bici serà bidireccional fins a la plaça de la Universitat on connectarà amb el carril bici de la Gran Via de les Corts Catalanes.

  • Eix Gran Via de les Corts Catalanes 

Es presenta l’actuació del carril en aquesta via on es treu el carril per sobre la terciana i és baixa a la calçada. Seran carrils unidireccionals en el mateix sentit de la circulació. En aquest moment ja es treballa en obra el tram Vilamarí – Aribau. El tram entre Aribau i Bailén està en fase d’estudi.

Més informació [+]

Actuacions per millorar la mobilitat de l’autobús

Pel que fa als nous carrils bus que s’implantaran n’hi haurà de nous a l’av. Josep Tarradellas, al passeig Sant Joan i a l’eix Villarroel – Ronda Sant Antoni – Manso.

Vegeu la presentació projectada a la sessió (pdf) [+]

Back to top